Cơ khí lý thuyết

Mô hình phần tử hữu hạn cơ cấu trục khuỷu thanh truyền động cơ

Cơ khí lý thuyết, Trương Tích Thiện, PDF, 469 trang, 4 MB


XEM VÀ TẢI VỀ:

[linkxem]https://drive.google.com/file/d/1va9zCW-TBRYr5OEDIAGyH12z_pQo0zWo/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/1va9zCW-TBRYr5OEDIAGyH12z_pQo0zWo/view[/linktai]