Các phần cơ bản của Robot

Mô hình phần tử hữu hạn cơ cấu trục khuỷu thanh truyền động cơ

Các phần cơ bản của Robot, Nhiều Tác Giả, PDF, 11 trang, 1 MB


XEM VÀ TẢI VỀ:

[linkxem]https://drive.google.com/file/d/1xEmcdlJiaG1Fa2-8viwcsxRQt0o8jeJF/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/1xEmcdlJiaG1Fa2-8viwcsxRQt0o8jeJF/view[/linktai]