Bơm Máy Nén Quạt Trong Công Nghệ

Mô hình phần tử hữu hạn cơ cấu trục khuỷu thanh truyền động cơ

Bơm Máy Nén Quạt Trong Công Nghệ, Gs.Ts.Nguyễn Minh Tuyển, PDF, 9 trang, 25 MB


XEM VÀ TẢI VỀ:

[linkxem]https://drive.google.com/file/d/1s-m7a3yd-yNtrQ7e8Wc-goCBC_qleATm/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/1s-m7a3yd-yNtrQ7e8Wc-goCBC_qleATm/view[/linktai]