Bài Tập Vẽ Kỹ Thuật

Mô hình phần tử hữu hạn cơ cấu trục khuỷu thanh truyền động cơ

Bài Tập Vẽ Kỹ Thuật, Gv.Nguyễn Thị Mỵ, PDF, 100 trang, 2 MB


NỘI DUNG:

Trong khi học tập môn Vẽ Kỹ Thuật, việc làm các bài tập thực hành đóng vai trò quan trọng. Nhằm giúp SVHS nắm vững lý thuyết của môn học và vận dụng các tiêu chuẩn, quy phạm đã học vào việc lập hoặc đọc các bản vẽ kỹ thuật. Ngoài ra, nó còn rèn luyện cách sử dụng dụng cụ vẽ, kỹ năng vẽ, tính chính xác, tỉ mỉ, cẩn thận và trình độ thẩm mỹ cho người học. Hệ thống bài tập gồm hai loại: - Các bài tập hỗ trợ nhằm giúp SVHS nắm vững lý thuyết liên quan đến bài tập. Chủ yếu làm tại lớp dưới sự hướng dẫn của giảng viên, không yêu cầu cao về hình thức trình bày - Các bài tập chính thức nhằm rèn luyện kỹ năng vẽ cho SVHS, Chúng được thể hiện trên giấy vẽ phối hợp với dụng cụ vẽ. Có thể làm một phần tại lớp và một phần tại nhà . | Trình tự làm một bài tập vẽ kỹ thuật: - Trước khi vẽ phải chuẩn bị đầy đủ các vật liệu, dụng cụ vẽ và những tài liệu cần thiết. - Khi vẽ thường chia làm hai giai đoạn: giai đoạn vẽ mờ và giai đoạn tố đậm. + Giai đoạn vẽ mờ: dùng bút chì cứng H hay HB để vẽ mờ, nét vẽ phải đủ rõ và chính xác. Sau khi vẽ mờ xong cần phải kiểm tra lại bản vẽ, xoá những nét không cần thiết, sửa chữa những chỗ sai sót rồi mới tô đậm. + Giai đoạn tô đậm: dùng bút chì mềm B hay 2B tô nét liền đậm, bút chì B hay HB tô nét đứt và viết chữ. Bút chì 2B để vẽ đường tròn. Luôn giữ cho đầu chì nhọn (bằng cách chuốt hay mài đầu chì bằng giấy nhám). Không nên tô đi tô lại từng đoạn của một nét vẽ. Nên tô nét khó vẽ trước, nét 24 Bài tập VKT - Hệ CĐ - GV soạn Nguyễn Thị My dễ vẽ sau, các nét đậm trước, các nét mảnh sau. Thứ tự các bước tộ đậm như sau: • Kẻ các đường trục, đường tâm bằng nét chấm gạch mảnh. • Tô đậm các nét liền đậm theo thứ tự: - Đường tròn và cung tròn từ lớn tới bé - Đường thẳng nằm ngang từ trên xuống - Đường thẳng đứng từ trái sang phải - Đường xiên ( ) từ trên xuống và từ phải qua; ( ) từ dưới lên và từ trái sang • Các nét đứt tô theo thứ tự như trên. • Tô các nét mảnh: đường gạch gạch, đường gióng, đường kích thước. • Vẽ các mũi tên. • Ghi các chữ số kích thước. • Kẻ khung bản vẽ và khung tên: • Viết các ghi chú bằng chữ. • Kiểm tra và sửa bản vẽ. • Vẽ xong, lau chùi các dụng cụ vẽ sạch sẽ và giữ gìn cẩn thận. ĐH Công Nghiệp TP.HCM - Khoa Cơ khí -Bộ môn CSTKM CHƯƠNG I CÁC TIÊU CHUẨN VỀ TRÌNH BÀY BẢN VẼ I. Mục đích yêu cầu - Luyện cho SVHS biết cách viết các kiểu chữ và số theo tiêu chuẩn, vẽ các nét vẽ thường dùng khi thiết lập bản vẽ kỹ thuật. - Giúp HSSV biết cách ghi đúng các loại kích thước trên bản vẽ kỹ thuật và có thể đọc, hiểu được các kích thước ghi trên bản vẽ. II. Nội dung bài tập 1. Sửa lại những chỗ sai về đường nét của các hình vẽ dưới đây: 1 2000 E 15 - - - -+ Bài tập VKT - Hệ CĐ - GV soạn Nguyễn Thị My 2. Phát hiện chỗ sai sót hoặc chưa hợp lý trong cách ghi kích thước sau, sửa lại cho đúng: 27 22 © 200 D 28 30 : hea 81 020 e) f) K 3. Đo và ghi kích thước cho các hình sau: ĐH Công Nghiệp TP.HCM - Khoa Cơ khí -Bộ môn CSTKM. --+ - Bài tập HKT - Hệ CĐ – GV soạn Nguyễn Thị My 4. Thực hiện bài vẽ " Đường nét" trên giấy A4 theo tỉ lệ 1:1 như mẫu sau: 50 lei OL - - - - - - - - - - - - 50 060 030 60 018 2137 ĐƯỜNG NÉT Người về Kiểm tra ĐẠI HỌC CN TP HCM Lóp Tỷ lệ: 56: ĐH Công Nghiệp TP.HCM - Khoa Cơ khỉ -Bộ môn CSTKM CHƯƠNG II VẼ HÌNH Học I. Mục đích yêu cầu • Nắm vững các phương pháp vẽ hình học : chia đều đoạn thẳng, chia đều đường tròn, vẽ nối tiếp, vẽ đường cong hình học. - Biết sử dụng dụng cụ vẽ và trình bày bản vẽ II. Nội dung bài tập 1. Áp dụng cách chia đều đường tròn để vẽ các hình sau theo ti le 1:1 25 TO 0120 R10 0104 b) 2. Áp dụng cách vẽ nối tiếp để vẽ các hình sau theo tỉ lệ 1:1 $27. RE 210 www 115 10 Bài tập VKT - Hệ CB - GV soạn Nguyễn Thị My I R91 R26 R42 037 034 72 016 R20 040 R110 100 R8 R10 060 R26 60° ĐH Công Nghiệp TP.HCM - Khoa Cơ khí Bộ môn CSTKM 3. Đề bài kiểm tra: Vẽ các hình sau đây và ghi kích thước đầy đủ như trên hình mẫu. (Mỗi SV làm một đề theo chỉ định của giảng viên) - Vẽ trên giấy A4( 11) theo tỷ lệ 1:1 - Tựa bài " Vẽ hình học ", ghi kích thước đầy đủ - Thời gian 60 phút 0227 3X 45° R2 110 130 R46 ... 30 R10 020 76 US R50 R24 108 79 R12 R6 042 . R6 030 R117 R117 Bài tập VKT - Hệ CB - GV soạn Nguyễn Thị My 55 · 918 1 036 R88 B24 046 026 216 R48 067 KA 8) R10 014 024 016 R12 R24 R16 R12 144 ĐH Công Nghiệp TP.HCM - Khoa Cơ khi Bộ môn STKM CHƯƠNG III HÌNH CHIẾU VUÔNG GÓC I. Mục đích yêu cầu - Vận dụng kiến thức về phép chiếu vuông góc của vật thể lên mặt phẳng để xây dựng các hình chiếu vuông góc của vật thể trên mặt phẳng giấy vẽ . - Biết cách phân tích hình dạng vật thể để vẽ hình chiếu vuông góc và ghi kích thước cho nó . II. Bài tập 1. Tìm hình chiếu thứ ba của điểm, đường thẳng, hình phẳng ALX 0 x Bix ҳ B; Az x But Bài tập VKT – Hệ CĐ - GV BOận Nguyễn Thị Mỵ A DD: M3 Az Y . BCB: D Az B2 B2 C2 2. Tim hình chiếu thứ 3 của các khối hình học và tìm 2 hình chiếu còn lại của điểm nằm trên mặt của các khối hình học đó: 9€ www. 28 couØ36 41 38 ĐH Công Nghiệp TP.HCM - Khoa Cơ khí -Bộ môn cs3KM 40. L 3. Vẽ hình chiếu thứ ba của khối hình học sau: LO 4. Cho hai hình chiếu của các khối hình học. Hãy tìm hình chiếu thứ ba của chúng: b) 54 .0 16 Bài tập VKT – Hệ CĐ - GV 8 In Nguyễn Thị My ĐH Công Nghiệp TP.HCM - Khoa Cơ khí -Bộ môn STEAM 6. Cho hình chiếu trục đo và hình chiếu vuông góc của vật thể. Trên hình chiếu còn thiếu một số nét, hãy bổ sung cho dů: శ్రీ¢020 Hot 11 .18 ILATE.) a Re:極a. RC, Chew peg NEVER " T" ,"lu-r- - r -|- - 7. Cho vật thể dưới dạng hình chiếu trục đo và 2 hình chiếu 15,11,5845 49 佳ul 5 trin in viding tốt của vật thể. Hay ve 1 chiều thứ 3. FILE ind Ed.151 02 jori Jirly fobid drif' agr .sdj ;gh oils Arain デー "ti.... 1 lllll- ii P - - - - - -- - - - - - - - - - ill TIT - - G . ĐH Công Nghiệp TP.HCM - Khoa Cơ khí Bộ môn CSTKM --+十十, - - - - + 十. 20 Bài tập VKT – Hệ CĐ - GV soạn Nguyễn Thị My 6. Vẽ ba hình chiếu vuông góc của các vật thể đơn giản sau: | 33. 8.. m ) ĐH Công Nghiệp TP.HCM - Khoa Cơ khí -Bộ môn CSTKM 7. Vẽ ba hình chiếu vuông góc và ghi đầy đủ kích thước cho các vật thể sau: a) 15 20 36 A 46 OV 25 35 45 22 Bài tập VKT – Hệ CĐ – CP soạn Nguyễn Thị My 46 R20 25 016 LLL dog NL TPHEN - KR Y . ? ' : . 11 il S LL TKM ET 1 07 8. Cho 2 hình chiếu vuông góc của vật thể, vẽ hình chiếu thứ ba: - - - - - - - - - - - - - - - - . II -- - . . - - - - -!!! ! 1 -- 7 -- --- - -- I--.... .-.. -- .--.-.-.-. , - --. .. -- -- - --- ........ ---- - .. .... . .. - ......... .. ---- .... ........... HONTYO PTIV 1117: I.' INLI-... - Flu....: . . . .. . ... Bài tập VKT - HỆ CB - GV soạn Nguyễn Thị My 田园归自 ĐH Công Nghiệp TP.HCM - Khoa Cơ khí -Bộ môn CSTKM TI 25 9. Cho 3 hình chiếu vuông góc còn thiếu một số nét . Hãy bổ sung cho đủ P 0 0 a .. WORK - --- . ** .. .. Brie de Villa HUC - VVV. N üb odo grua ... Torint seba 09 4100v vôido doid & oro e ----.--.- ..- 14 ----------- - - - -- .. - - - .. . - - . ....... . . . .-. . . . . .--. anu --- WELT - The. v H mrr VA .-.... hv. TL U .. H OW T4 --- - . . . . . . . .. ........ . I.. L " ". i "- -...-.. . . . -.. 7 '' -* : 26 Bài tập VKT - Hệ CĐ - GV soạn Nguyễn Thị Mỹ 2. Vẽ ba hình chiếu vuông góc của khối hình học bị cắt bởi một mặt phẳng như sau: ... '. 人 .' 一... IF :: : : 5. 48. 在 . Li.. 1 Q40 ĐH Công Nghiệp TP.HCM • Khoa Cơ khí -Bộ môn CSTKM ........ " 55 ) 50 - .. - 050 . . 42 | | 10 -- - * ' 48 dH. 7 - 32 ) 46 . ச -- - -- 25 - | | ' 42 - ' - t- - ' . .-. : 4 ".. 50 --- - 540 09 - 7, 19 - 50 - _ 1) ::30 Bài tập VKT-Hệ CĐ - GV soạn Nguyễn Thị My 3. Vẽ thêm nét còn thiếu ở hình chiếu bằng và hình chiếu cạnh của khối hình học bị cắt một phần như sau: : ) he ti-+ : * * 式** .... L-PLAY. H HH4 FA-TEL --T-Fi Man M4 AM/PZ SA事非 比分式 111111111 1.任 rEd:llr 't.. . LL 11. 11 .. .. : . - r..ifilit. ::: . ... . . :... 到1p yum -|| u+ALA sia: % M"' ILLE="FF" RESEARTII"ローー!"" frTTーTFTY "" "" "" " " -31 WILSO ayuggl/FW 200HDPE NAST Bài tập VIT - Hệ CB - GV soạn Nguyễn Thị My DOGO.ID w ww ĐH Công Nghiệp TP.HCM - Khoa Cơ khí -Bộ môn CSTKM 4. Vẽ hình chiếu cạnh của khối hình học có lổ xuyên kép: - - - - - - - - - - - ww Bài tập VKT – Hệ CĐ – GV 80ận Nguyễn Thị My - - - - -- - - - 5. Vẽ ba hình chiếu vuông góc của vật thể sau: 028 R13 . 210 06 mm 38 laporan y ĐH Công Nghiệp TP.HCM - Khoa Cơ khí -Bộ môn CSTKM 35 d) 36 6 w 37 7 /016 - 50 26 L 054 - 036 050 21 DAA pertamamen 38 h) 36 TII Bài tập VKT - Hệ CĐ - GV soạn Nguyễn Thị Mỵ CHƯƠNG 9 HÌNH CHIẾU TRỤC ĐO I. Mục đích yêu cầu - Luyện cho SVHS cách vẽ hình chiếu trục đo từ hình chiếu vuông góc của nó , • Biết chọn loại hình chiếu trục đo thích hợp khi biểu diễn vật thể. C. II. Bài tập 1. Vẽ hình chiếu trục đo và hình chiếu thứ ba của những vật thể có hình chiếu vuông góc sau: R10 25 kes 16 ĐH Công Nghiệp TP.HCM - Khoa Cơ khí -Bố Hồ CSTAM 31 32 25 32 54 LI... R18 38 Bài tập VKT Hệ CĐ – GV soạn Nguyễn Thị My ... Y bo 22 54 36 26 - + ZA 30t 14 16 60 ĐH Công Nghiệp TP.HCM - Khoa Cơ khí -Bộ môn CSTKM 39 11) 12) Am 15 30 15 .12 34 to 50 6 13) 14) MAS 36 15) R20 60 016 |15 40 40 Bài tập VKT - Hệ CĐ - GV soạn Nguyễn Thị My +- 다 --+ . | 10. 이 ĐH Công Nghiệp TP.HCM - Khoa Cơ khí Bộ môn CSTKM 18) - - 32 - - 10 70 48 38 014 30 10 19) R15 36 Bài tập VKT - Hệ CĐ - GV soạn Nguyễn Thị My 20) 35 23 50 20 70 21) 16 - -- 55 80 - klo ĐH Công Nghiệp TP.HCM - Khoa Cơ khí -Bộ mốn CSTKM 22) 36 38 UE 220/ し 20 、 B0 -- - - - - - - 24 「 | 32 , |*- - -- 35 15. |-|9| 目の中 Bài tập VKT - Hệ CĐ - GV SONạn Nguyễn Thị My 32 25) 48 -- - + 30 ĐH Công Nghiệp TP.HCM - Khoa Cơ khí -Bộ môn CSTKM CHƯƠNG VỊ BIỂU DIỄN VẬT THỂ I. Mục đích yêu cầu - Kết hợp các loại hình biểu diễn: hình chiếu, hình cắt, mặt cắt, hình chiếu trục đo... một cách hợp lý để biểu diễn vật thể - Tập biểu diễn vật thể tương đối phức tạp về hình dạng và kết cấu nhằm bồi dưỡng năng lực đọc và lập bản vẽ chi tiết . II. Bài tập 1. Võ 6 hình chiếu cơ bản của các vật thể sau: a W) 2. Vẽ hình chiếu phụ của vật thể có 2 hình chiếu vuông góc sau: 3. Sửa lại cho đúng các hình cắt trong những trường hợp sau: Bài tập VKT – Hệ CĐ - GV soạn Nguyễn Thị Mỵ 4, Vẽ hình cắt kết hợp hình chiếu cho những vật thể có hình chiếu như sau - , 0 0 0 0 ĐH Công Nghiệp TP.HCM - Khoa Cơ kh -Bộ môn CSKM 5. Bổ sung các nét thể hiện phần vật thể phiá sau mặt phẳng cắt: 1- - 6. Vẽ hình cắt đứng và hình chiếu cạnh của các vật thể có 2 hình chiếu sau: a) 'M Lu ---- ET E - ----- Bài tập VKT – Hệ CĐ – GV soạn Nguyễn Thị Mỵ - - -- 7. Vẽ hình cắt đứng và hình cắt nghiêng cho các vật thể có hình chiếu sau: 65 - - 55 .. 50 - - - 270 2 10 1.17 020 -+- F1 Fra U 40 012 ĐH Công Nghiệp TP.HCM - Khoa Cơ khí -Bộ môn CSTKM 49 8. Vẽ hình cắt xoay và hình cắt bậc cho các vật thể có hình chiếu sau: 712 10 RE St 90 30 22 LT OLÓQIZ 54 010 08 ro-ON 1910 TILL II YEYE 910 240 35 65 212 + 1 A17 30 Mr. III 1 Bài tập VKT – Hệ CB – GV Hoạn Nguyễn Thị My 9. Chọn mặt cắt đúng điền vào các ô bên dưới cho phù hợp với từng chi tiết 0 AA 3-8 Oh Wh www www C H-H oh oh Chi tiết - - Tên mặt phẳng cắt 10. Chọn hình cắt vẽ đúng: a) + 7 | | |

XEM VÀ TẢI VỀ:

[linkxem]https://drive.google.com/file/d/1tOPGIQZnWarGwpVIVHtphbxtFhzbxvyu/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/1tOPGIQZnWarGwpVIVHtphbxtFhzbxvyu/view[/linktai]