• Trang bị công nghệ và cấp phôi tự động

Trang bị công nghệ và cấp phôi tự động

Mô hình phần tử hữu hạn cơ cấu trục khuỷu thanh truyền động cơ

Trang bị công nghệ và cấp phôi tự động, Nhiều Tác Giả, PDF, 208 trang, 2 MB


XEM VÀ TẢI VỀ:

[linkxem]https://drive.google.com/file/d/1KwgQUjGgVDs7j3bb_KnSSH8J5vBvaktO/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/1KwgQUjGgVDs7j3bb_KnSSH8J5vBvaktO/view[/linktai]