Robot Công Nghiệp

Mô hình phần tử hữu hạn cơ cấu trục khuỷu thanh truyền động cơ

Robot Công Nghiệp, Phạm Đăng Phước, PDF, 110 trang, 2 MB


XEM VÀ TẢI VỀ:

[linkxem]https://drive.google.com/file/d/1MuEexmoSburNAvImwl2nB7Snwf_4joXV/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/1MuEexmoSburNAvImwl2nB7Snwf_4joXV/view[/linktai]