Đóng Mới Ô Tô 8 Chỗ Ngồi

Mô hình phần tử hữu hạn cơ cấu trục khuỷu thanh truyền động cơ

Đóng Mới Ô Tô 8 Chỗ Ngồi, Ngô Xuân Quang, PDF, 94 trang, 2 MB


XEM VÀ TẢI VỀ:

[linkxem]https://drive.google.com/file/d/1OFe-BgUkQdSiqbsyQ0pZaVajdMMF4SGi/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/1OFe-BgUkQdSiqbsyQ0pZaVajdMMF4SGi/view[/linktai]