Đồ Gá Cơ Khí

Mô hình phần tử hữu hạn cơ cấu trục khuỷu thanh truyền động cơ

Đồ Gá Cơ Khí , Nhiều tác giả, PDF, 194 trang, 2 MB


XEM VÀ TẢI VỀ:

[linkxem]https://drive.google.com/file/d/1oWCfWl-kwoatmnXalnbVgweMPsAfA0Oo/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/1oWCfWl-kwoatmnXalnbVgweMPsAfA0Oo/view[/linktai]