Kỹ nghệ đúc kim loại

Mô hình phần tử hữu hạn cơ cấu trục khuỷu thanh truyền động cơ

Kỹ nghệ đúc kim loại, Nguyễn Văn Đức, PDF, 125 trang, 8 MB


XEM VÀ TẢI VỀ:

[linkxem]https://drive.google.com/file/d/1PvxOyzyWk8jHHqioWBQbGuKXLKizmJhi/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/1PvxOyzyWk8jHHqioWBQbGuKXLKizmJhi/view[/linktai]