• Điều Khiển Số & Cam, Sản Xuất Chế Tạo Có Máy Tính Trợ Giúp

Điều Khiển Số & Cam, Sản Xuất Chế Tạo Có Máy Tính Trợ Giúp

Mô hình phần tử hữu hạn cơ cấu trục khuỷu thanh truyền động cơ

Điều Khiển Số & Cam, Sản Xuất Chế Tạo Có Máy Tính Trợ Giúp, Phan Hữu Phúc, PDF, 213 trang, 26 MB


XEM VÀ TẢI VỀ:

[linkxem]https://drive.google.com/file/d/1M3wQDNGGQn_K33DOLaDpwXI31v_GbzvX/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/1M3wQDNGGQn_K33DOLaDpwXI31v_GbzvX/view[/linktai]