Điều khiển khí nén và thủy lực

Mô hình phần tử hữu hạn cơ cấu trục khuỷu thanh truyền động cơ

Điều khiển khí nén và thủy lực, Lê Văn Tiến Dũng, PDF, 33 trang, 4 MB


XEM VÀ TẢI VỀ:

[linkxem]https://drive.google.com/file/d/1quLW3em7SEohTl2kiIvowQT11bcXgSHP/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/1quLW3em7SEohTl2kiIvowQT11bcXgSHP/view[/linktai]