• Hướng Dẫn Sửa Chữa Xe Honda Đời Mới Tập 1, Động Cơ Và Bộ Truyền Lực

Hướng Dẫn Sửa Chữa Xe Honda Đời Mới Tập 1, Động Cơ Và Bộ Truyền Lực

Mô hình phần tử hữu hạn cơ cấu trục khuỷu thanh truyền động cơ

Hướng Dẫn Sửa Chữa Xe Honda Đời Mới Tập 1, Động Cơ Và Bộ Truyền Lực, Phạm Thành Đường, PDF, 283 trang, 16 MB


XEM VÀ TẢI VỀ:

[linkxem]https://drive.google.com/file/d/1qehRHu7Z89UDHq3kKLYysaOS4AoGZ7fp/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/1qehRHu7Z89UDHq3kKLYysaOS4AoGZ7fp/view[/linktai]