• Hệ Thống Điều Khiển Tự Động Thủy Lực

Hệ Thống Điều Khiển Tự Động Thủy Lực

Mô hình phần tử hữu hạn cơ cấu trục khuỷu thanh truyền động cơ

Hệ Thống Điều Khiển Tự Động Thủy Lực, Trần Xuân Tùy, PDF, 216 trang, 5 MB


XEM VÀ TẢI VỀ:

[linkxem]https://drive.google.com/file/d/1q82Dn0Iyw2dOrYry0s-XD5dGRfK7MKhJ/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/1q82Dn0Iyw2dOrYry0s-XD5dGRfK7MKhJ/view[/linktai]