Giáo trình vẽ cơ khí

Mô hình phần tử hữu hạn cơ cấu trục khuỷu thanh truyền động cơ

Giáo trình vẽ cơ khí, Lê Khánh Điền, PDF, 127 trang, 9 MB


XEM VÀ TẢI VỀ:

[linkxem]https://drive.google.com/file/d/1rwAtZT659M_3u-01bJDsf4LDWp6VO3F1/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/1rwAtZT659M_3u-01bJDsf4LDWp6VO3F1/view[/linktai]