Giáo trình thực hành kỹ thuật phay bào

Mô hình phần tử hữu hạn cơ cấu trục khuỷu thanh truyền động cơ

Giáo trình thực hành kỹ thuật phay bào, Nhiều Tác Giả, PDF, 157 trang, 8 MB


XEM VÀ TẢI VỀ:

[linkxem]https://drive.google.com/file/d/1nZAMjfln0pOJ_fo3824ynAapau7meNUV/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/1nZAMjfln0pOJ_fo3824ynAapau7meNUV/view[/linktai]