• Giáo trình thực hành điều khiển công nghiệp

Giáo trình thực hành điều khiển công nghiệp

Mô hình phần tử hữu hạn cơ cấu trục khuỷu thanh truyền động cơ

Giáo trình thực hành điều khiển công nghiệp, Võ Duy Linh, PDF, 31 trang, 381 KB


XEM VÀ TẢI VỀ:

[linkxem]https://drive.google.com/file/d/1mUpatOp_4EGOBhPkz5ewsRdd1ufsEkew/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/1mUpatOp_4EGOBhPkz5ewsRdd1ufsEkew/view[/linktai]