Giao trinh Robocon tom tat

Mô hình phần tử hữu hạn cơ cấu trục khuỷu thanh truyền động cơ

Giao trinh Robocon tom tat, Trương Trọng Toại, PDF, 32 trang, 1 MB


XEM VÀ TẢI VỀ:

[linkxem]https://drive.google.com/file/d/1lPAk8ZD_PQ6FZcEuWlGnYmrTJluGo8Ff/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/1lPAk8ZD_PQ6FZcEuWlGnYmrTJluGo8Ff/view[/linktai]