Giáo Trình Máy Công Cụ Cắt Gọt

Mô hình phần tử hữu hạn cơ cấu trục khuỷu thanh truyền động cơ

Giáo Trình Máy Công Cụ Cắt Gọt, Nguyễn Kim Luân, PDF, 256 trang, 8 MB


XEM VÀ TẢI VỀ:

[linkxem]https://drive.google.com/file/d/1RAQyf0I4Ece_gK6JNLLAUKPcbRI7SS62/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/1RAQyf0I4Ece_gK6JNLLAUKPcbRI7SS62/view[/linktai]