• Giáo trình công nghệ sửa chữa vỏ tàu thuỷ

Giáo trình công nghệ sửa chữa vỏ tàu thuỷ

Mô hình phần tử hữu hạn cơ cấu trục khuỷu thanh truyền động cơ

Giáo trình công nghệ sửa chữa vỏ tàu thuỷ, Nguyễn Mai Lâm, PDF, 78 trang, 645 KB


XEM VÀ TẢI VỀ:

[linkxem]https://drive.google.com/file/d/1MgRdnfzvGr5Xa84hkce9U9IcStPRUhgP/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/1MgRdnfzvGr5Xa84hkce9U9IcStPRUhgP/view[/linktai]