Giáo trình Chi tiết máy

Mô hình phần tử hữu hạn cơ cấu trục khuỷu thanh truyền động cơ

Giáo trình Chi tiết máy, Nguyễn Văn Yến, PDF, 275 trang, 5 MB


XEM VÀ TẢI VỀ:

[linkxem]https://drive.google.com/file/d/1les3lY3_V8FQtbDszi31Fq4RFIn6laUv/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/1les3lY3_V8FQtbDszi31Fq4RFIn6laUv/view[/linktai]