• Công Nghệ Tạo Hình Các Bề Mặt Dụng Cụ Công Nghiệp

Công Nghệ Tạo Hình Các Bề Mặt Dụng Cụ Công Nghiệp

Mô hình phần tử hữu hạn cơ cấu trục khuỷu thanh truyền động cơ

Công Nghệ Tạo Hình Các Bề Mặt Dụng Cụ Công Nghiệp, Gs.Ts.Bành Tiến Long, PDF, 138 trang, 7 MB


XEM VÀ TẢI VỀ:

[linkxem]https://drive.google.com/file/d/1nm5JxbNyuihQrmtnaJ6JGWN19t4Fa_kp/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/1nm5JxbNyuihQrmtnaJ6JGWN19t4Fa_kp/view[/linktai]