Cơ học lý thuyết

Mô hình phần tử hữu hạn cơ cấu trục khuỷu thanh truyền động cơ

Cơ học lý thuyết, Nhiều Tác Giả, PDF, 237 trang, 4 MB


XEM VÀ TẢI VỀ:

[linkxem]https://drive.google.com/file/d/1Mj3vFr05NItJjaq0RsgUzWb1boRdKthj/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/1Mj3vFr05NItJjaq0RsgUzWb1boRdKthj/view[/linktai]