Chế độ cắt gia công cơ khí

Mô hình phần tử hữu hạn cơ cấu trục khuỷu thanh truyền động cơ

Chế độ cắt gia công cơ khí, Nguyễn Ngọc Đào, PDF, 25 trang, 16 MB


XEM VÀ TẢI VỀ:

[linkxem]https://drive.google.com/file/d/1rASRas-dFVZKpzik3wq2LBcepLX75KxH/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/1rASRas-dFVZKpzik3wq2LBcepLX75KxH/view[/linktai]