Bộ Khuôn Mảng Sàn Xe

Mô hình phần tử hữu hạn cơ cấu trục khuỷu thanh truyền động cơ

Bộ Khuôn Mảng Sàn Xe, Nhiều Tác Giả, PDF, 65 trang, 3 MB


XEM VÀ TẢI VỀ:

[linkxem]https://drive.google.com/file/d/1reOcL8oXFwZ7mMOkwzb1iCJzZa5TTwkG/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/1reOcL8oXFwZ7mMOkwzb1iCJzZa5TTwkG/view[/linktai]