• Bài Giảng Mechanism Lắp Ráp Tạo Chuyển Động

Bài Giảng Mechanism Lắp Ráp Tạo Chuyển Động

Mô hình phần tử hữu hạn cơ cấu trục khuỷu thanh truyền động cơ

Bài Giảng Mechanism Lắp Ráp Tạo Chuyển Động, Nguyễn Minh Tuân, PDF, 19 trang, 5 MB


XEM VÀ TẢI VỀ:

[linkxem]https://drive.google.com/file/d/1OdPpkBuQzlNQ55rOEVgIhtlkrN6kitgJ/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/1OdPpkBuQzlNQ55rOEVgIhtlkrN6kitgJ/view[/linktai]