Bài Giảng Cấu Tạo Ôtô

Mô hình phần tử hữu hạn cơ cấu trục khuỷu thanh truyền động cơ

Bài Giảng Cấu Tạo Ôtô, Trường Mạnh Hùng, PDF, 199 trang, 22 MB


XEM VÀ TẢI VỀ:

[linkxem]https://drive.google.com/file/d/1nrS7jVeeDYNnmvjDNCcnUl4reLlJQr3L/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/1nrS7jVeeDYNnmvjDNCcnUl4reLlJQr3L/view[/linktai]