Tự động hóa thiết kế cơ khí

Mô hình phần tử hữu hạn cơ cấu trục khuỷu thanh truyền động cơ

Tự động hóa thiết kế cơ khí, Trịnh Chất, PDF, 303 trang, 21 MB


XEM VÀ TẢI VỀ:

[linkxem]https://drive.google.com/file/d/1h70EoG-ADminxHAsaJeNq1fTalAESSvO/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/1h70EoG-ADminxHAsaJeNq1fTalAESSvO/view[/linktai]