Tính Toán Thiết Kế Động Cơ Đốt Trong

Mô hình phần tử hữu hạn cơ cấu trục khuỷu thanh truyền động cơ

Tính Toán Thiết Kế Động Cơ Đốt Trong, Ts.Trần Thanh Hải Tùng, PDF, 95 trang, 2 MB


XEM VÀ TẢI VỀ:

[linkxem]https://drive.google.com/file/d/1fiYke3K0h-G5WNKB3pRuGV3n5kIqyNRI/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/1fiYke3K0h-G5WNKB3pRuGV3n5kIqyNRI/view[/linktai]