Thực hành lập trình CNC

Mô hình phần tử hữu hạn cơ cấu trục khuỷu thanh truyền động cơ

Thực hành lập trình CNC, Nhiều Tác Giả, PDF, 123 trang, 2 MB


XEM VÀ TẢI VỀ:

[linkxem]https://drive.google.com/file/d/1EoW2RgdNmdrJ-7gaexS5qxaCURUFu0mh/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/1EoW2RgdNmdrJ-7gaexS5qxaCURUFu0mh/view[/linktai]