• Sổ tay bảo dưỡng công nghiệp tiên tiến

Sổ tay bảo dưỡng công nghiệp tiên tiến

Mô hình phần tử hữu hạn cơ cấu trục khuỷu thanh truyền động cơ

Sổ tay bảo dưỡng công nghiệp tiên tiến, Nguyễn Hồng Long, PDF, 197 trang, 10 MB


XEM VÀ TẢI VỀ:

[linkxem]https://drive.google.com/file/d/1iXcYRbWon50_VkJv8AXgYUO4VMXONqRo/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/1iXcYRbWon50_VkJv8AXgYUO4VMXONqRo/view[/linktai]