[Repack, Portable] Anvir Task Manager 9.2.3 + Pro

[Repack, Portable] Anvir Task Manager 9.2.3 + Pro

Anvir Task Manager là một chương trình tuyệt vời để theo dõi hoạt động của hệ thống. Với nó, bạn có thể kiểm soát khởi động, chạy các quy trình, trình điều khiển và dịch vụ. Một tính năng đặc biệt hay là theo dõi các bản ghi tự động tải: nếu một chương trình quyết định đăng ký tại đó, Trình quản lý tác vụ AnVir sẽ báo cáo. Ngoài ra, bạn có thể nhận thông tin về lưu lượng đến / đi, biểu tượng hiển thị trong vùng thông báo, kiểm tra các quy trình và tệp trên Virustotal. Một khả năng thú vị là mở rộng chức năng của Windows: các nút bổ sung trong tiêu đề của các cửa sổ, trong đó bạn có thể ẩn một cửa sổ trong một biểu tượng nổi nhỏ, ẩn một cửa sổ trong khu vực thông báo khay hệ thống và tiết kiệm không gian trên thanh tác vụ, gắn một cửa sổ trên các cửa sổ khác. Và đó không phải là tất cả, tải về và xem cho chính mình.

THÔNG TIN CHI TIẾT

Thông tin chung:

Type: installation, unpacking portable
Russian language
Activation: the program is free for users of the Russian-language OS
Cut: advertising in the program, Yandex-pack, Reg Organizer, Update Software

Command line parameters:

Silent installation: / s / i
Unpacking portable: / s / p
Choice of installation location: / D = PATH

The parameter / D = PATH should be the most recent
For example: AnVir.Task.Manager.v8.6.1.exe / S / I / D = C: \ MyProgram

Thông tin bản cập nhật:

Version 9.2
Ability to disable the startup option with administrator rights at startup
Unused windows removed from settings dialog
Updated equipment monitoring module and autorun base
Version 9.1
Added a list of allowed startup programs in the settings dialog
Ability to disable notification when the autoload program is removed or the process is blocked
Updated equipment monitoring module and autorun base

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

[Repack, Portable] Anvir Task Manager 9.2.3 + Pro
[Repack, Portable] Anvir Task Manager 9.2.3 + Pro
[Repack, Portable] Anvir Task Manager 9.2.3 + Pro
[Repack, Portable] Anvir Task Manager 9.2.3 + Pro


TẢI VỀ PHẦN MỀM [Repack, Portable] Anvir Task Manager 9.2.3 + Pro


Nguồn: KpoJIuK (repack.me)