[Repack] Adobe Acrobat XI Pro 11.0.23

[Repack] Adobe Acrobat XI Pro 11.0.23

Adobe® Acrobat® XI Pro không chỉ là một trình chuyển đổi PDF phổ biến. Nó chứa nhiều tính năng thông minh cung cấp thêm cơ hội tương tác. Dễ dàng, nhanh chóng, chuyên nghiệp. Kết hợp nhiều loại nội dung bao gồm tài liệu, bảng tính, email, hình ảnh, video, đồ họa 3D và bản đồ trong một Danh mục PDF được nén và có cấu trúc. Phối hợp khi xem xét tài liệu chia sẻ. Tạo các hình thức tương tác và thu thập dữ liệu nhanh chóng. Bảo vệ và kiểm soát thông tin có giá trị. Các tính năng Acrobat nâng cao cho người dùng Adobe Reader®.

THÔNG TIN CHI TIẾT

Thông tin chung:

Type: Installation
Languages: multi, there is Russian
Treatment: manual [keygen-XFORCE + hosts] or automatic [PAINTER]

Command line parameters:

SILENT INSTALLATION + AUTO ACTIVATION:
install_file.exe -y -nr -gm2
"% WINDIR% \ Temp \ Adobe.Acrobat.XI \ AcrobatHelper.exe" / S / AUTO
RD / S / Q "% WINDIR% \ Temp \ Adobe.Acrobat.XI"

SILENT INSTALLATION + MANUAL ACTIVATION:
install_file.exe -y -nr -gm2
"% WINDIR% \ Temp \ Adobe.Acrobat.XI \ AcrobatHelper.exe" / S / MANUAL
RD / S / Q "% WINDIR% \ Temp \ Adobe.Acrobat.XI"

Choice of installation location: / D = PATH

Key / D = PATH should be the most recent
For example: "% WINDIR% \ Temp \ Adobe.Acrobat.XI \ AcrobatHelper.exe" / S / AUTO / D = C: \ MyProgram

Thông tin bản cập nhật:

11.0.22 Bug fixes
4221443: Acrobat and Reader crash on launching some XFA forms.

11.0.21 Bug fixes
4202394: Unable to Copy text from OneNote to Sticky notes or Reply option in highlighted text.

11.0.20 Bug fixes
4112011: IE8 crashes with embedded Acrobat11.
4206342: Acrobat/Reader takes 15-20 seconds to respond to close when opened in Internet Explorer/SAP.

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

[Repack] Adobe Acrobat XI Pro 11.0.23
[Repack] Adobe Acrobat XI Pro 11.0.23
[Repack] Adobe Acrobat XI Pro 11.0.23


TẢI VỀ PHẦN MỀM [Repack] Adobe Acrobat XI Pro 11.0.23


Nguồn: KpoJIuK (repack.me)