Phương pháp gia công đặc biệt

Mô hình phần tử hữu hạn cơ cấu trục khuỷu thanh truyền động cơ

Phương pháp gia công đặc biệt, Đinh Văn Đệ, PDF, 243 trang, 4 MB


XEM VÀ TẢI VỀ:

[linkxem]https://drive.google.com/file/d/1GDrlVIpTczExetAECfuKq7tw9fRYriht/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/1GDrlVIpTczExetAECfuKq7tw9fRYriht/view[/linktai]