Đồ Gá (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2006)

Mô hình phần tử hữu hạn cơ cấu trục khuỷu thanh truyền động cơ

Đồ Gá (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2006), Gs.Ts.Trần Văn Địch, PDF, 129 trang, 106 MB


XEM VÀ TẢI VỀ:

[linkxem]https://drive.google.com/file/d/1inD3guJhoUmEdxBFVflA4cr3n1F251IH/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/1inD3guJhoUmEdxBFVflA4cr3n1F251IH/view[/linktai]