Đồ Gá Cơ Khí Và Tự Động Hóa

Mô hình phần tử hữu hạn cơ cấu trục khuỷu thanh truyền động cơ

Đồ Gá Cơ Khí Và Tự Động Hóa, Gs.Ts.Trần Văn Địch, PDF, 174 trang, 7 MB


XEM VÀ TẢI VỀ:

[linkxem]https://drive.google.com/file/d/1EJTAcHDJrTCZjvWOMkhtXNpfy9g6ohwV/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/1EJTAcHDJrTCZjvWOMkhtXNpfy9g6ohwV/view[/linktai]