Một số quy phạm an toàn lao động

Mô hình phần tử hữu hạn cơ cấu trục khuỷu thanh truyền động cơ

Một số quy phạm an toàn lao động, Nhiều Tác Giả, PDF, 4 trang, 353 KB


XEM VÀ TẢI VỀ:

[linkxem]https://drive.google.com/file/d/1KDkJ9_Xj26GJKmAxvpU10rdC2ZAwngx7/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/1KDkJ9_Xj26GJKmAxvpU10rdC2ZAwngx7/view[/linktai]