Kỹ Thuật Sửa Chữa Ô Tô

Mô hình phần tử hữu hạn cơ cấu trục khuỷu thanh truyền động cơ

Kỹ Thuật Sửa Chữa Ô Tô, Nhiều Tác Giả, PDF, 41 trang, 2 MB


XEM VÀ TẢI VỀ:

[linkxem]https://drive.google.com/file/d/1GDs5VlMGF9ag62-cZA5wpwpIM6Wx4f_8/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/1GDs5VlMGF9ag62-cZA5wpwpIM6Wx4f_8/view[/linktai]