Hệ Thống Máy Và Thiết Bị Lạnh

Mô hình phần tử hữu hạn cơ cấu trục khuỷu thanh truyền động cơ

Hệ Thống Máy Và Thiết Bị Lạnh, Pgs.Ts.Đinh Văn Thuận & Võ Chí Chính, PDF, 456 trang, 12 MB


XEM VÀ TẢI VỀ:

[linkxem]https://drive.google.com/file/d/1FjAHKgCgjfjO2i4Cjf0NSS6NTllKWyqf/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/1FjAHKgCgjfjO2i4Cjf0NSS6NTllKWyqf/view[/linktai]