Hệ Thống Điều Khiển Bằng Thủy Lực

Mô hình phần tử hữu hạn cơ cấu trục khuỷu thanh truyền động cơ

Hệ Thống Điều Khiển Bằng Thủy Lực, Nguyễn Ngọc Phương, PDF, 276 trang, 39 MB


XEM VÀ TẢI VỀ:

[linkxem]https://drive.google.com/file/d/1ebAUHsLldIQvunuYCANmo3_XXEySMoBS/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/1ebAUHsLldIQvunuYCANmo3_XXEySMoBS/view[/linktai]