• Giáo Trình Truyền Động Thủy Lực Và Khí Nén

Giáo Trình Truyền Động Thủy Lực Và Khí Nén

Mô hình phần tử hữu hạn cơ cấu trục khuỷu thanh truyền động cơ

Giáo Trình Truyền Động Thủy Lực Và Khí Nén, Pgs.Ts.Bùi Hải Triều, PDF, 403 trang, 39 MB


XEM VÀ TẢI VỀ:

[linkxem]https://drive.google.com/file/d/1E85eG9cRiqcoL625z6RS4SNBUuNJZ7aH/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/1E85eG9cRiqcoL625z6RS4SNBUuNJZ7aH/view[/linktai]