Giáo trình tổ chức sản xuất cơ khí

Mô hình phần tử hữu hạn cơ cấu trục khuỷu thanh truyền động cơ

Giáo trình tổ chức sản xuất cơ khí, Nhiều Tác Giả, PDF, 82 trang, 1005 KB


NỘI DUNG:

Tổ chức Sản xuất Cơ khí 1 CHƯƠNG I ĐỐI TƯỢNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA MÔN HỌC "TỔ CHỨC SẢN XUẤT CƠ KHÍ' 1.1. Khái niệm về tổ chức sản xuất. Tổ chức sản xuất cơ khí nói chung là khoa học nghiên cứu tổ hợp các điều kiện và yếu tố tác động trong quá trình sản xuất trên cơ sở ứng dụng các kiến thức thực tế để hoàn thành kế hoạch theo đúng chỉ tiêu nhằm không ngừng nâng cao mức sống về kinh tế, xã hội, vật chất, văn hóa, tinh thần. Đối tượng nghiên cứu khoa học của tổ chức sản xuất cơ khí bao gồm. + Hình thức và phương pháp tổ chức của các nhà máy trên cơ sở sử dụng các tiến tộ về khoa học kỹ thuật với sự tối ưu của nguồn vốn. + Các phương pháp nâng cao năng suất lao động và tiền lương. + Các phương pháp giảm giá thành và nâng cao năng suất lao động, tăng lợi nhuận trên cơ sở sử dụng các bài toán về kinh tế. 1.2. Mối quan hệ của tổ chức sản xuất với các môn học khác. Môn học tổ chức sản xuất chiếm vị trí trung gian giữa các môn học kinh tế và kỹ thuật. Nội dung môn học được xây dựng trên kiến thức về kinh tế, kỹ thuật cùng với kinh nghiệm thực tế. Các môn học kinh tế là cơ sở lý thuyết, xác định phương pháp giải quyết các vấn đề đặt ra đối với một nhà máy cơ khí trong các điều kiện cụ thể còn các môn học kỹ thuật nghiên cứu về nguyên liệu, vật liệu, chi tiết và thiết bị. 1.3. Kinh nghiệm tổ chức sản xuất tư bản chủ nghĩa. (Sv tự đọc). GV. Phạm Ngọc Hiếu - Bộ môn CNCTM Tổ chức Sản xuất Cơ khí 2 CHƯƠNG II QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT VÀ TỔ CHỨC QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT 2.1. Khái niệm trình sản xuất và quá trình công nghệ. Quá trình sản xuất là toàn bộ hoạt động có ích của con người nhằm biến nguyên vật liệu thành sản phẩm hoàn thiện. Quá trình sản xuất dược hiểu theo nghĩa rộng và nghĩa hẹp. Theo nghĩa rộng quá trình sản xuất bao gồm từ khâu khai quặng, luyện kim, chế tạo phôi, gia công cơ, lắp ráp...Theo nghĩa hẹp, ví dụ trong một nhà máy cơ khí quá trình sản xuất bao gồm từ khâu chế tạo phôi, gia công và lắp ráp. Giai đoạn chế tạo phôi được dùng để chế tạo các loại phôi đúc, rèn, dập, hàn. Giai đoạn gia công thực hiện các nguyên công như gia công cơ, nhiệt, hóa và các hình thức gia công khác. Giai đoạn lắp ráp thực hiện các mối ghép chi tiết với nhau để tạo thành một sản phẩm hoàn thiện. Quá trình công nghệ là đơn vị nhỏ hơn quá trình sản xuất. Quá trình công nghệ là một phần của quá trình sản xuất, trực tiếp làm thay đổi trạng thái và tính chất của đối tượng sản xuất: Kích thước, hình dáng, tính chất cơ lý hóa của vật liệu, vị trí tương quan giữa các bộ phận. Quá trình công nghệ gia công cơ là quá trình cắt gọt phôi để làm thay đổi kích thước và hình dáng của nó. Quá trình công nghệ nhiệt luyện là quá trình làm thay đổi tính chất vật lý, hóa học của chi tiết. Quá trình công nghệ lắp ráp là quá trình tạo thành những quan hệ tương quan giữa các chi tiết thông qua các loại liên kết mối lắp ghép. Ngoài ra còn có các quá trình công nghệ chế tạo phôi như quá trình công nghệ đúc, hàn, gia công áp lực... Xác định quá trình công nghệ hợp lý rồi ghi thành văn kiện công nghệ thì văn kiên công nghệ đó được gọi là quy trình công nghệ. Quá trình công nghệ hợp lý là quá trình công nghệ thỏa mãn được các yêu cầu của chi tiết: Độ chính xác gia công, độ nhám bề mặt, vị trí tương quan... 2.2. Khái niệm nguyên công. Nguyên công là một phần của quy trình công nghệ được hoàn thành liên tục tại một chỗ làm việc do một hay nhiều nhóm công nhân thực hiện để gia công một hoặc một số chi tiết cùng lúc. Tủy thuộc và mức độ trang bị kỹ thuật nguyên công được chia ra: - Nguyên công được thực hiện bằng tay: Sửa nguội, lắp ráp, làm sạch. GV. Phạm Ngọc Hiếu - Bộ môn CNCTM Tổ chức Sản xuất Cơ khí 3 - Nguyên công bán cơ khí: là các nguyên công được thực hiện bằng máy nhưng có sự tham gia trực tiếp là liên tục của công nhân (VD: Gia công chi tiết trên máy tiện với phương pháp chạy dao bằng tay. - Nguyên công cơ khí: là các nguyên công được thực hiện bằng máy với sự tham gia hạn chế của công nhân (VD: Khi gia công trên máy công cụ người công nhân chỉ thực hiện các động tác như gá, tháo chi tiết, kiểm tra, điều chỉnh). - Nguyên công tự động hóa: là các nguyên công được thực hiện hoàn toàn bằng máy mà không có sự tham gia của công nhân hoặc chỉ có dưới hình thức giám sát. 2.3. Các dạng sản xuất. Tủy theo sản lượng hàng năm, mức độ ổn định của sản phẩm chia ra 3 dạng sản xuất: Sản xuất đơn chiếc, sản xuất hàng loạt, sản xuất hàng khối. 2.3.1. Sản xuất đơn chiếc. Sản xuất đơn chiếc là dạng sản xuất có sản lượng hàng năm rất ít (từ một đến vài chục chiếc), sản phẩm không ổn định do chủng loại nhiều, chu kỳ chế tạo lại không xác định. Sản xuất đơn chiếc có những đặc điểm sau: - Tại một chỗ làm việc gia công nhiều loại chi tiết khác nhau. - Gia công và lắp ráp theo tiến trình công nghệ (quy trình công nghệ sơ lược). - Sử dụng thiết bị và dụng cụ vạn năng, thiết bị được bố trí theo loại và theo từng bộ phận sản xuất khác nhau. - Sử dụng đồ gá vạn năng. - Không thực hiện được lắp lẫn hoàn toàn. - Công nhân có tay nghề cao. - Năng suất lao động thấp, giá thành sản phẩm cao. 3.2.2 Sản xuất hàng loạt. Sản xuất hàng loạt là dạng sản suất có sản lượng hàng năm không quá ít, sản phẩm chế tạo theo từng loạt với chu kỳ xác định. Sản phẩm tương đối ổn định. Sản xuất hàng loạt có những đặc điểm sau: - Tại các chỗ làm việc được thực hiện một số nguyên công có chu kỳ lặp lại ổn định. - Gia công cơ và lắp ráp thực hiện theo quy trình công nghệ. - Sử dụng máy vạn năng và chuyên dùng. - Sử dụng nhiều đồ gá và dụng cụ chuyên dùng. - Các máy bố trí theo quy trình công nghệ. - Đảm bảo nguyên tắc lăp lẫn hoàn toàn. - Công nhân có trình độ trung bình. Tủy theo sản lượng và mức độ ổn định của sản phẩm mà người ta chia ra: Sản xuất hàng loạt nhỏ, sản xuất hàng loạt vừa và sản xuất hàng loạt lớn. sản xuất hàng loạt nhỏ rất gần với sản xuất đơn chiếc, còn sản xuất hàng loạt lớn rất gần với sản xuất hàng khối. GV. Phạm Ngọc Hiếu - Bộ môn CNCTM Tổ chức Sản xuất Cơ khí 4 2.3.3. Sản xuất hàng khối. Sản xuất hàng khối là dạng sản xuất có sản lượng rất lớn, sản phẩm ổn định trong thời gian dài (từ 1 đến 5 năm). Sản suất hàng khối có các đặc điểm sau. - Tại mỗi chỗ làm việc được thực hiện cố định một nguyên công. - Các máy bố trí theo quy trình công nghệ. - Sử dụng nhiều máy tổ hợp, máy tự động, máy chuyên dùng và đường dây tự động. - Gia công chi tiết và lắp ráp sản phẩm được thực hiện theo phương pháp dây chuyền liên tục. - Sử dụng đồ gá, dụng cụ cắt và dụng cụ đo chuyên dùng. - Đảm bảo nguyên tắc lắp lẫn hoàn toàn. - Năng suất lao động cao, giá thành sản phâm hạ. - Công nhân đứng máy có trình độ không cao nhưng thợ điều chỉnh máy phải có trình độ cao. 2.4. Nhịp sản xuất. Trong sản xuất hàng loạt lớn và hàng khối thướng sử dụng phương pháp sản xuất theo dây chuyền đối với cả gia công cơ và lắp ráp. Theo phương pháp này các máy được bố trí theo thứ tự các nguyên công. Số vị trí và năng suất phải được tính toán đồng bộ sao cho không xảy ra hiện tượng thiếu hay thừa chi tiết ở các nguyên công. Muốn cho dây chuyền sản xuất đồng bộ thì quá trình sản xuất phải tuân theo nhịp sản xuất nhất định. Nhịp sản xuất là khoảng thời gian lặp lại chu kỳ gia công (hoặc lắp ráp) và được tính bằng công thức. = t: Nhịp sản xuất. F: Thời gian làm việc (gia công) tính theo ca, tháng, năm (phút). q: Số lượng chi tiết (hoặc sản phẩm) được chế tạo ra trong thời gian F. Ví dụ: Trong một ngày làm việc 8h ta có F = 8x60 = 480 phút, gia công được q = 60 chi tiết. Vậy nhịp sản xuất sẽ là t = 3 (phút). Điều này nghĩa là thời gian của mỗi nguyên công là 3 phút hoặc là bội số của 3 (ví dụ, ở nguyên công cắt răng có 4 máy làm việc mới kịp cho nguyên công trước đó bởi vì mỗi máy cắt răng phải cắt một chi tiết mất 12 phút, tức là bội số của 3). 2.5. Thành phần sản xuất của nhà máy cơ khí. Cấu tạo của một nhà máy sản xuất cơ khí bao gồm các đơn vị sản xuất riêng biệt được gọi là các phân xưởng và các bộ phận khác. Nhìn chung thành phần của một nhà máycơ khí có thể được chia ra các nhóm sau đây: GV. Phạm Ngọc Hiếu - Bộ môn CNCTM Tổ chức Sản xuất Cơ khí 5 - Các phân xưởng chuẩn bị phôi: Phân xưởng đúc thép, đúc gang, đúc hợp kim, rèn, dập... - Các phân xưởng gia công: Phân xưởng gia công cơ, nhiệt luyện, dập nguội, gia công gỗ... - Các phân xưởng phụ: Phân xưởng dụng cụ, sửa chữa cơ khí, sửa chữa điện, chế tạo khuôn mẫu, thí nghiệm, chạy thử... - Các kho chứa: Kho chứa vật liệu, dụng cụ, khuôn mẫu, nhiên liệu, sản phẩm... - Các trạm cung cấp năng lượng: Trạm cung cấp điện, nhiệt, hơi ép, khí nén, nước... - Các cơ cấu vận chuyển. - Các thiết bị vệ sinh – kỹ thuật: Thiết bị sưởi, thông gió, ống cấp nước, hệ thống cống rãnh. - Các bộ phận chung: Phòng thí nghiệm chung tâm, phòng thí nghiệm công nghệ, phòng thí nghiệm đo lường trung tâm, các văn phòng, trạm xá, nhà ăn, hệ thống liên lạc... 2.6. Các nguyên tắc tổ chức quá trình sản xuất. 2.6.1. Nguyên tắc chuyên môn hóa. Chuyên môn hóa là hình thức phân chia lao động xã hội cho từng ngành, từng nhà, từng phân xưởng, từng công đoạn và từng chỗ làm việc. Mức độ chuyên môn hóa của các nhà máy cơ khí phụ thuộc vào quy mô sản xuất và khối lượng lao động để chế tạo một sản phẩm. 2.6.2. Nguyên tắc chuẩn hóa kết cấu. Sử dụng nguyen tắc này cho phép nâng cao năng suất gia công (do các kết cấu của sản phẩm được tiêu chuẩn hóa) và hạ giá thành sản phẩm. 2.6.3. Nguyên tắc chuẩn hóa công nghệ. Trong quá trình thiết kế quy trình công nghệ phải cố gắng đạt được mức độ giống nhau cao nhất về các phương pháp gia công, các chế độ công nghệ và kết cấu của đồ gá, dụng cụ... 2.6.4. Nguyên tắc cân đối hài hòa. Theo nguyên tắc này nên tổ chức sản xuất sao cho năng suất lao động của tất cả các bộ phận sản xuất tương đối ngang nhau. Nguyên tắc này là cơ sở để cơ khí hóa xí nghiệp. 2.6.5. Nguyên tắc song song. Nguyên tắc này được hiểu là nên thực hiện song song tất cả các phần công việc của quá trình sản xuất. Nguyên tắc song song được thể hiện ở phương pháp tập trung nguyên công trên các máy nhiều dao, nhiều trục chính, máy nhiều vị trí, máy bán tự động và máy tổ hợp. 2.6.6. Nguyên tắc thẳng dòng. GV. Phạm Ngọc Hiếu - Bộ môn CNCTM Tổ chức Sản xuất Cơ khí 6 Nguyên tắc này được hiểu là cần tạo ra quãng đương đi ngắn nhất của sản phẩm qua tất cả các công đoạn và nguyên công của quá trình sản xuất kể từ khi chế tạo nguyên vật liệu cho đến khi sản phẩm xuất xưởng. 2.6.7. Nguyên tắc liên tục. Nguyên tắc liên tục của quá trình sản xuất có nghĩa là loại bỏ hoặc giảm thiểu các gián đoạn trong sản xuất, đó là các gián đoạn giữa các nguyên công, trong từng nguyên công và giữa các ca làm việc. Máy móc càng hiện đại thì mức độ liên tục của quá trình sản xuất càng cao. Sản xuất tự động hóa có mức độ liên tục cao nhất. 2.6.8. Nguyên tắc nhịp nhàng. Nguyên tắc nhịp nhàng đòi hỏi chế tạo số lượng sản phẩm như nhau (hoặc lượng tăng lên như nhau) trong những khoảng thời gian như nhau và lặp lại sau một chu kỳ sản xuất ở tất cả các công đoạn và các nguyên công. 2.6.9. Nguyên tắc tự động hóa. Nguyên tắc này đòi hỏi ứng dụng tối đa các nguyên công tự động hóa, có nghĩa là không có sự tham gia trực tiếp của công nhân hoặc nếu có chỉ đóng vai tròn giám sát và kiểm tra. Nguyên tắc này không hi áp dụng cho quy trình công nghệ mà còn cho quá trình quản lý chung của hà máy, cho chuẩn bị công nghệ, kiểm tra sản phẩm và các hình thức phục vụ nói chung. 2.6.10. Nguyên tắc dự phòng. Theo nguyên tắc này thì tổ chức sản xuất phải hiện đại nhằm loại bỏ nhứng sự cố của thiết bị, những phế phẩm của chi tiết hoặc bất kỳ sai sót nào của quá trình sản xuất. Ví dụ: Để sử dụng tối đa các dây chuyền tự động cần phải tổ chức sửa chữa thiết bị theo định kỳ để loại bỏ khả năng suất hiện sự cố ngẫu nhiên của thiết bị, phải tổ chức kiểm tra chất lượng sản phẩm để kịp thời điều chỉnh lại dây chuyền tự động hoặc quy trình công nghệ. GV. Phạm Ngọc Hiếu - Bộ môn CNCTM Tổ chức Sản xuất Cơ khí 7 CHƯƠNG III TỔ CHỨC SẢN XUẤT THEO THỜI GIAN 3.1. Thời gian và cấu trúc của chu kỳ sản xuất. Thời gian của chu kỳ sản xuất (chu kỳ sản xuất) là khoảng thời gian từ lúc bắt đầu và khi kết thúc của quá trình sản xuất để chế tạo một sản phẩm hoặc một loạt sản phẩm. Thời gian của chu kỳ sản xuất được tính theo giờ hoặc theo ngày. Thời gian của chu kỳ sản xuất gồm 2 phần: thời gian làm việc và thời gian gián đoạn. - Thời gian làm việc là thời gian mà quy trình công nghệ (các nguyên công) và các công việc chuẩn bị (điều chỉnh máy) được thực hiện. Thời gian làm việc còn được gọi là thời gian công nghệ. Thời gian này bao gồm thời gian nguyên công, thời gian phục vụ (kiểm tra, vận chuyển), thời gian các quá trình tự nhiên (thời gian làm khô sản phẩm sau khi sơn, thời gian làm nguội chi tiết ngoài không khí). - Thời gian gián đoạn chia ra thời gian gián đoạn giữa các gnuyên công và thời gian gián đoạn giữa các ca làm việc. Thời gian gián đoạn giữa các nguyên công bao gồm gián đoạn theo loạt, gián đoạn chờ đợi và gián đoạn sắp bộ. Gián đoạn theo loạt nghĩa là mỗi chi tiết trong loạt sau khi được gia công xong ở một nguyên công bất kỳ đều phải nằm chờ đến khi chi tiết cuối cùng trong loạt đi qua. Gián đoạn chờ đợi nghĩa là thời gian gia công của các nguyên công kề nhau không giống nhau, do đó các chi tiết có thể phải chờ đợi đến lúc được gia công. Gián đoạn sắp bộ nghĩa là các phôi hoặc chi tiết đã được gia công xong nhưng các phôi và chi tiết khác (cùng bộ) vẫn chưa được gia công xong. Ví dụ, khi sắp bộ các chi tiết khi gia công cơ sang phân xưởng lắp ráp. Gián đoạn giữa các ca làm việc xác định bằng chế độ làm việc theo lịch. Nó còn được hiểu là các ngày nghỉ, ngày lễ và tính cả thời gian ăn trưa. 3.2. Chu kỳ chế tạo chi tiết. Chu kỳ chế tạo chi tiết bao gồm tổng chu kỳ nguyên công và thời gian gián đoạn. = + + ⋯+ + + + Tncr: thời gian của nguyên công rèn dập. Tncc: thời gian của các nguyên công gia công cơ. Tvc: thời gian vận chuyển. Tkt: thời gian kiểm tra. GV. Phạm Ngọc Hiếu - Bộ môn CNCTM Tổ chức Sản xuất Cơ khí 8 Ttn: thời gian của các quá trình tự nhiên. Tgd: thời gian gián đoạn. Thời gian nguyên công nói chung Tnc được tinh như sau: khi tại nguyên công nào đó đồng thời có một số máy làm việc thì thời gian gia công cả loạt chi tiết Tnc được tính bằng: = . n: số chi tiết được gia công trong loạt. c: số chỗ làm việc của nguyên công. ttc: thời gian từng chiếc. Khi xác định thời gian của chu kỳ nhiều nguyên công cần phải tính mức độ gia công đồng thời trên nhiều nguyên công khác nhau của quy trình công nghệ. Mức độ này phụ thuộc vào phương pháp phối hợp theo thời gian thực hiện nguyên công. Có 3 phương pháp phối hợp nguyên công hay 3 dạng di chuyển của đối tượng từ nguyên công này sang nguyên công khác: - Di chuyển nối tiếp - Di chuyển nối tiếp – song song. - Di chuyển song song. Bản chất của di chuyển nối tiếp là nguyên công tiếp theo chỉ được bắt đầu sau khi nguyên công trước kết thúc. 1234 nt1 nt2 nt3 nt4 Thời gian GV. Phạm Ngọc Hiếu - Bộ môn CNCTM Tổ chức Sản xuất Cơ khí 9 = + + + ⋯ = ∑ nt1: thời gian nối tiếp 1 (hoặc có n nguyên công t1 nối tiếp nhau). Di chuyển nối tiếp – song song thể hiện sự phối hợp thời gian để thực hiện 2 nguyên công kề nhau. Trong trường hợp này toàn bộ loạt chi tiết đi qua từng nguyên công mà không có sự gián đoạn nào. Cần phân biệt 2 phương án di chuyển nối tiếp – song song: + Thời gian của nguyên công trước nhỏ hơn thời gian của nguyên công sau. + Thời gian của nguyên công trước lớn hơn thời gian của nguyên công sau. Tnt-ss = Tnc2 + pt1 = − = ( − ) Tnt-ss = Tnc1 + pt2 = − = ( − ) τ: Thời gian rút ngắn được. Vì trị số của τ ứng với nguyên công có thời gian ngắn hơn, do đó các công thức trên có thể viết lại như sau: = ( − ) GV. Phạm Ngọc Hiếu - Bộ môn CNCTM Tổ chức Sản xuất Cơ khí 10 tn: Thời gian ở nguyên công có thời gian ngắn hơn. n: Số chi tiết trong loạt. p: Số chi tiết (trong loạt n chi tiết) được di chuyển từ nguyên công này sang nguyên công khác. Nguyên tắc xây dựng dạng di chuyển nối tiếp – song song với quy trình công nghệ gồm 2 nguyên công có thể được áp dụng cho bất kỳ 2 nguyên công kề nhau nào của quy trình công nghệ nhiều nguyên công. = − m: tổng số nguyên công chuyển từ nối tiếp sang song song có thời gian trùng khớp lên nhau. Vậy thời gian của chu kỳ nguyên công khi di chuyển nối tiếp – song song bằng hiệu giữa thời gian của chu kỳ nguyên công khi di chuyển nối tiếp và tổng thời gian trùng khớp. 3.3. Chy kỳ chế tạo sản phẩm. Chu kỳ chế tạo sản phẩm bao gồm chu kỳ chế tạo các chi tiết riêng lẻ, chu kỳ lắp ráp, chu kỳ các nguyên công sửa nguội, điều chỉnh, chạy rà và chạy thử. 3.4. Các biện pháp giảm chu kỳ sản xuất. Chu kỳ sản xuất có thể được giảm theo hai cách: + Giảm thời gian gia công. + Loại bỏ hoàn toàn hoặc giảm thiểu thời gian gián đoạn. Giảm thời gian gia công có thể đạt được bằng cách hoàn thiện quá trình công nghệ và tăng tính công nghệ trong kết cấu của sản phẩm. Hoàn thiện quy trình công nghệ được thực hiện bằng cơ khí hóa và tự đôgj hóa, dùng chế độ cắt cao, ứng dụng các công nghệ tiên tiến và áp dụng phương pháp tập trung nguyên công. GV. Phạm Ngọc Hiếu - Bộ môn CNCTM Tổ chức Sản xuất Cơ khí 11 Thời gian vận chuyển có thể giảm bằng cách bố trí thiết bị theo nguyên tắc thẳng dòng và cơ khí hóa các hệ thống vận chuyển. Thời gian kiểm tra có thể giảm bằng cách cơ khí hóa, tự độnghóa các nguyên công kiểm tra, áp dụng phương pháp kiểm tra thống kê và các phương pháp kiểm tra tích cực. Thời gian gián đoạn giữa các nguyên công có thể giảm được bằng cách chuyển từ gia công nối tiếp sang nối tiếp – song song hoặc song song. Để loại trừ hoàn toàn thời gian gián đoạn giữa các nguyên công chỉ có thể gia công theo dây chuyển liên. Thời gian giữa các ca có thể giảm bằng cách làm việc theo ca. GV. Phạm Ngọc Hiếu - Bộ môn CNCTM Tổ chức Sản xuất Cơ khí 12 CHƯƠNG IV TỔ CHỨC SẢN XUẤT THEO KHÔNG GIAN 4.1. Cấu trúc sản xuất của nhà máy. Trong bất kỳ nhà máy cơ khí nào đều có: các phân xưởng chính, các phân xưởng phụ và các bộ phận phục vụ. - Các phân xưởng chính gồm: các phân xưởng đúc, rèn dập, gia công cơ, nhiệt luyện, lắp ráp. - Các phân xưởng phụ bao gồm: phân xưởng dụng cụ, làm mẫu, sửa chữa cơ khí, sửa chữa điện... - Các bộ phận phục vụ bao gồm: các kho chứa, các bộ phận vận chuyển, vệ sinh, y tế và các bộ phận khác. Cấu trúc của một nhà máy cơ khí thông dụng nhất có tính đến mức độ chuyên môn hóa được minh họa trên hình vẽ sau. Số 1: Mô tả các nhà máy có chu kỳ công nghệ khép kín, bao gồm tất cả các phân xưởng chuẩn bị phôi, gia công cơ, lắp ráp. Số 2: Mô tả các nhà máy gia công cơ và lắp ráp còn phôi được cấp từ nhà máy khác trong khuôn khổ hợp tác sản xuất. GV. Phạm Ngọc Hiếu - Bộ môn CNCTM Tổ chức Sản xuất Cơ khí 13 2 3 LR LR LR GCC GCC GCC CBP CBP CBP LR: lắp ráp. GCC: gia công cơ CBP: chuẩn bị phôi LR: lắp ráp. GCC: gia công cơ CBP: chuẩn bị phôi 4 5 Số 3: mô tả các nhà máy lắp ráp những chi tiết được chế tạo từ các nhà máy khác. Số 4: mô tả các nhà máy chuyên môn hóa chỉ chế tạo các loại phôi. Số 5: mô tả các nhà máy chuyên môn hóa chỉ chế tạo các loại chi tiết như bánh răng, vòng bi, ốc vít... Thành phần của các phân xưởng phụ và các bộ phận phục vụ phụ thuộc vào yêu cầu của các quá trình sản xuất trong phân xưởng chính. 4.2. Hình thức chuyên môn hóa phân xưởng. Có hai hình thức chuyên môn hóa phân xưởng. - Theo dấu hiệu thực hiện quy trình công nghệ (chuyên môn hóa công nghệ). - Theo dấu hiệu chế tạo sản phẩm (chuyên môn hóa đối tượng). Chuyên môn hóa công nghệ được đặc trưng bằng các phân xưởng thựchiện các quá trình công nghệ nhất định: ví dụ các phan xưởng đúc, rèn dập, gia công cơ, lắp ráp... Trong chuyên môn hóa công nghệ mỗi phân xưởng thực hiện một hoặc một số nguyên công chế tạo một sản phẩm nhất định. Các phân xưởng này thường tồn tại trong các nhà máy có mức độ chuyên môn hóa rộng đặc trưng cho sản xuất đơn chiếc và hàng loạt. Chuyên môn hóa sản phẩm đặc trưng cho các nhà máy có mức độ chuyên môn hóa hẹp, đặc trưng cho sản xuất hàng loạt lớn và hàng khối. Các phân xưởng có nhiệm GV. Phạm Ngọc Hiếu - Bộ môn CNCTM Tổ chức Sản xuất Cơ khí 14 vụ chế tạo các chi tiết riêng biệt hoặc các cụm chi tiết thông thường với chủng loại hạn chế. 4.3. Cấu trúc sản xuất của phân xưởng. Cấu trúc phân xưởng được hiểu là thành phần và hình thức quan hệ của các công đoạn sản xuất và các bộ phận khác trong phân xưởng. Tương tự như chuyên môn hóa các phân xưởng, người ta phân biệt hai hình thức chuyên môn hóa trong phân xưởng, đó là: - Các bộ phận trong phân xưởng được chuyên môn hóa theo dấu hiệu công nghệ (quy trình công nghệ). - Các bộ phận trong phân xưởng được chuyên môn hóa theo dấu hiệu sản phẩm. Các công đoạn trong chuyên môn hóa công nghệ được trang bị các thiết bị cùng loại (hình vẽ). Chi tiết 1 được gia công tuần tự trên máy tiện, máy phay, máy khoan và máy bào. Trên mỗi loại máy cùng loại người ta gia công các chi tiết khác nhau. Vậy chuyên môn hóa công nghệ các công đoạn của phân xưởng đặc trưng cho sản suất loạt nhỏ và đơn chiếc. Dạng sản xuất này có chu kỳ sản xuất lớn và thường xuyên phải điều chỉnh lại máy. GV. Phạm Ngọc Hiếu - Bộ môn CNCTM CT2 Phôi CT1 nc3 nc1 Tiện nc2 nc2Phay nc3 nc4 nc1 Bào K .Tra Tổ chức Sản xuất Cơ khí 15 Trong trường hợp sản xuất với số lượng lớn xuất hiện khả năng chuyển từ chuyên môn hóa công nghệ sang chuyên môn hóa sản phẩm. Có nghĩa là có thể thiết lập công đoạn bao gồm các máy khác nhau. Theo nguyên tắc này thì các máy phải được bố trí tuần tự theo các nguyên công. Vậy khả năng hoàn thiện cấu trúc sản xuất của phân xưởng bằng cách chuyên môn hóa sản phẩm phụ thuộc vào sự phát triển của sản xuất hàng loạt và hàng khối. Phôi K .Tra Sơ đồ bố trí máy theo dấu hiệu sản phẩm 4.4. Hướng phát triển của cấu trúc sản xuất của các nhà máy sản xuất cơ khí. Cấu trúc sản xuất của nhà máy cơ khí thay đổi phụ thuộc vào tiến bộ kỹ thuật, sự phát triẻn của chuyên môn hóa và hoạt động liên kết giữa các nhà máy. Cấu trúc sản xuất của nhà máy có thể thay đổi theo các hướng sau: - Chế tạo phôi chính xác, tăng hệ số sử dụng vật liệu và giảm khối lượng gia công ở các nguyên công tinh nhằm nâng độ chính xác và tuổi bền của chi tiết. - Thiết lập các công đoạn gia công khép kín và ứng dụng chuyên môn hóa sản phẩm. - Cơ khí hóa và tập trung nguyên công trong phạm vi cả nhà máy. + Thành lập các nhà máy có quy mô lớn để ứng dụng nhanh tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất. + Thiết kế mặt bằn không gian đảm bảo các chỉ tiêu: Nguyên tắc thẳng dòng và quãng đường di chuyển của chi tiết là ngắn nhất; Đảm bảo khả năng mở rộng nhà máy; Đảm bảo các chi tiết về an toàn và môi trường. GV. Phạm Ngọc Hiếu - Bộ môn CNCTM Tổ chức Sản xuất Cơ khí 16 CHƯƠNG V TỔ CHỨC SẢN XUẤT DÂY CHUYỀN 5.1. Khái niệm về sản xuất dây chuyển. Sản xuất dây chuyền là dạng sản xuất mà trong đó quá trình chế tạo các chi tiết giống nhau hoặc lắp ráp sản phẩm trong một khoảng thời gian xác định được thực hiện liên tục theo trình tự của quy trình công nghệ. Sản xuất dây chuyền thuộc loại sản xuất hàng khối hoặc hàng loạt lớ, sau đây giới thiệu một số khái niệm cơ bản. - Dây chuyền một sản phẩm: dây chuyền này chế tạo một loại chi tiết (hoặc một đơn vị lắp ráp) trong một thời gian dài. - Dây chuyền nhiều sản phẩm: dây chuyền này chế tạo một số chủng loại chi tiết (hoặc một số loại sản phẩm). Dây chuyền này được sử dụng khi chế tạo một chủng loại chi tiết (hoặc một loại sản phẩm) không hết thời gian làm việc của máy. - Dây chuyền nhóm: Trên dây chuyền này các chi tiết được gia công theo công nghệ nhóm có sử dụng các trang bị công nghệ nhóm. - Dây chuyền liên tục: Trên dây chuyền này các đối tượng gia công di chuyển liên tục từ nguyên công này sang nguyên công khác theo nhịp sản xuất đã được tính toán cụ thể. - Dây chuyền gián đoạn: đặc điểm của dây chuyền này là chi tiết di chuyển từ nguyên công này sang nguyên công khác không tuân theo nhịp sản xuất, vì vậy để đảm bảo cho quá trình sản xuất được liên tục phải tạo ra các số dư chi tiết ở sau nguyên công có thời gian gia công ngắn. 5.2. Tổ chức sản xuất theo dây chuyền liên tục. 5.2.1. Sự đồng bộ của các nguyên công. Công việc trên dây chuyền liên tục phải dựa trên cơ sở phối họp giữa thời gian nguyên công với nhịp của dây chuyền. Thời gian của bất kỳ nguyên công nào phải bằng hoặc bội số của nhịp dây chuyền. Quá trình phối hợp giữa thời gian nguyên công với nhịp của dây chuyền liên tục được gọi là sự đồng bộ. Điều kiện đồng bộ của các nguyên công thể hiện qua công thức. = = = ⋯ = = l1, l2, ...: thời gian của các nguyên công c1, c2, ...: số chỗ làm việc ở các nguyên công. r: nhịp dây chuyền liên tục (phút/sản phẩm) GV. Phạm Ngọc Hiếu - Bộ môn CNCTM Tổ chức Sản xuất Cơ khí 17 Tổ chức sản xuất theo dây chuyền liên tục là hình thức tổ chức sản xuất tiên tiến đảm bảo chu kỳ ngắn nhất đồng thời đảm bảo được công việc theo nhịp ở tất cả các nguyên công, đảm bảo cho việc ứng dụng cơ khí hóa các cơ cấu vận chuyển. 5.2.2. Tính dây chuyền liên tục. Những số liệu ban đầu để tóm dây chuyền liên tục là sản lượng đầu vào (số sản phẩm) của dây chuyền trong một khoảng thời gian xác định (tháng, quý, ngày, ca) N0, sản lượng đẩu ra N1 của dây chuyền cùng trong một thời gian đó với quỹ thời gian tương ứng. Số lượng đầu ra hàng ngày N1 (chiếc) được xác địn theo sản lượng đầu vào hàng này N0 (chiếc). = . a: phần trăm phế phẩm. Quỹ thời gian hàng ngày của dây chuyền Fn (phút) có tính đến thời gian gián đoạn để nghỉ ngơi Tn được tính theo công thức. = ( − ) F0: Quỹ thời gian lý thuyết của 1 ca làm việc. S: Số ca làm việc trong ngày (1, 2 hoặc 3). Khi thiết kế dây chuyền phải dựa vào nhịp của sản xuất. Nhịp sản xuất này đảm bảo hoàn thành sản lượng trong thời gian là tháng, ngày, ca... Nhịp của dây chuyền r được xác định theo công thức. = ( ). .( . ) Số chỗ làm việc Ci của nguyên công thứ i xác định bằng. = ti: thời gian làm việc của nguyên công thứ i. Số công nhân A có tính đến khả năng phụ vụ nhiều chỗ làm việc được tính theo công thức. = 1 + ∑ . b: phần trăm công nhân cần có thêm để dự phòng các trường hợp nghỉ phép, ốm đau hoặc đi công tác. m: số nguyên công trên dây chuyền. yi: số chỗ làm việc mà công nhân có thể phục vụ ở nguyên công thứ i. Tốc độ băng tải khi lắp ráp Vbt(m/ph). GV. Phạm Ngọc Hiếu - Bộ môn CNCTM Tổ chức Sản xuất Cơ khí 18 = l0: Bước của băng tải, nghĩa là khoảng cách tâm của 2 sản phẩm (hoặc 2 nhóm sản phẩm) ở cạnh nhau. Khi vận chuyển p chi tiết theo 1 loạt thì tốc độ của băng tải tính theo công thức. = . Tốc độ của băng tải không những đảm bảo năng suất đặt ra mà còn phải đảm bảo an toàn và thuận tiện trong lao động. Theo kinh nghiệm thì tốc độ hợp lý là 0,1 ÷ 0,2 (m/ph). Trên dây chuyền sản xuất liên tục thường có 2 loại dữ trữ là dự trữ công nghệ và dự trữ vận chuyển. Các dây chuyền sản xuất liên tục chia làm 3 loại. Các dây chuyền sản xuất liên tục được chia làm 3 loại: - Dây chuyền sản xuất liên tục với băng tải làm việc. - Dây chuyền sản xuất liên tục với băng tải phân phối. - Dây chuyền tự động hóa. 5.2.3. Dây chuyền liên tục với băng tải làm việc. Các loại dây chuyền này sử dụng để lắp ráp và sửa nguội sản phẩm khi số lượng sản phẩm lớn, ở đây các nguyên công được thực hiện trực tiếp trên băng tải, công nhân được bố trí làm việc ở một phía hoặc hai phía của băng tải theo trình tự của các nguyên công trong quy trình công nghệ. 5.2.4. Dây chuyền liên tục với băng tải phân phối. Được sử dụng để di chuyển đối tượng sản xuất từ vị trí này sang vị trí khác. Để thực hiện nguyên công đối tượng sản xuất được lấy ra khỏi băng tải và sau khi thực hiện nguyên công xong đối tượng sản xuất lại được di chuyển sang vị trí tiếp theo. 5.2.5. Dây chuyền liên tục với đối tượng cố định. Dây chuyền loại này được sử dụng khi lắp ráp các sản phẩm hạng nặng. Trong trường hợp này tại các chỗ làm việc cố định đồng thời có một số sản phẩm. Quá trình lắp ráp được chia ra các nguyên công tương ứng với các chỗ làm việc. 5.2.6. Dây chuyền tự động. Dây chuyền tự động rất đa dạng về cấu trúc, công nghệ và hình thức tổ chức, các dây chuyền tự động có thể được chia ra: - Dựa theo chuyên môn hóa: Dây chuyền một đối tượng (sx hàng khối) và dây chuyền nhiều đối tượng (sx hàng loạt). - Dựa theo số lượng chi tiết được gia công đồng thời trên các vị trí: dây chuyền gia công từng chi tiết và dây chuyền gia công nhiều chi tiết cùng lúc. - Theo đặc trưng vận chuyển chi tiết: Dây chuyền chuyển động liên tục và dây chuyền chuyển động gián đoạn. GV. Phạm Ngọc Hiếu - Bộ môn CNCTM Tổ chức Sản xuất Cơ khí 19 - Theo mức độ trùng khớp của thời gian vận chuyển với thời gian gia công: dây chuyền không trùng khớp và dây chuyền trung khớp. - Theo tính chất nối kết của các máy: dây chuyền với các liên kết cứng và dây chuyền với các liên kết mềm. Ngoài ra theo đặc trưng vận chuyển chi tiết, ự tồn tại và cách lắp đặt phễu chứa chia dây chuyền tự động thành 5 loại sau: a. Dây chuyền tự động thẳng dòng. 1 2 3 4 5 6 7 Dây chuyền loại này là hệ thống kết nối các thiết bị (cơ cấu) tự động vơi cách di chuyển trực tiếp bán thành phẩm từ vị trí này sang vị trí khác. Khoảng cách di chuyển bán thành phẩm đúng bằng khoảng cách giữa các máy. Trên các dây chuyền này chi tồn tại dự trữ công nghệ. b. Dây chuyền tự động thẳng liên tục. 1 2 3 4 5 6 7 Dây chuyền loại này cúng bao gồm những thiết bị như trên nhưng thực hiện việc di chuyển từ từ bán thành phẩm theo băng tải. Trên các dây chuyền này ngoài dự trữ công nghệ còn có dự trữ vận chuyển. c. Dây chuyền tự động liên tục dạng phễu. 1 2 3 4 GV. Phạm Ngọc Hiếu - Bộ môn CNCTM Tổ chức Sản xuất Cơ khí 20 Dây chuyền tự động loại này cũng gồm hệ thống cơ cấu như trên nhưng khác ở chỗ bán thành phẩm di chuyển từ từ, mỗi hành trình (bước di chuyển) đúng bằng kích thước khuôn khổ (bề rộng) của bản thân. 5.3. Điều kiện tổ chức và ưu điểm tổ chức sản xuất dây chuyển. 5.3.1. Điều kiện tổ chức sản xuất theo dây chuyển. Sản xuất dây chuyển có hàng loạt đòi hỏi đối với phương pháp tổ chức nó. Dưới đây ta xét những yêu cầu đó. Kết cấu được chế tạo trong điều kiện sản xuất hàng loạt phải có tính công nghệ cao Quy trình công nghệ phải được thực hiện bằng các phương pháp gia công tiên tiến, phải được cơ khí hóa và tự động hóa. Điều kiện thiết yếu để sản xuất dây chuyển đạt hiệu quả là quy trình ổn định và đảm bảo được các chế độ kỹ thuật, chế độ phục vụ và chế độ lao động. a. Chế độ kỹ thuật. Chế độ kỹ thuật đòi hỏi các phương pháp gia công phải ổn định và có khả năng lặp lại các nguyên công một cách hệ thống trong những điều kiện định trước b. Chế độ phục vụ. Chế độ phục vụ đòi hỏi cung cấp cho dây chuyền tất cả những yếu tố cần thiết để cho dây chuyền hoạt động bình thường như phôi, dụng cụ, các thiết bị sửa chữa... c. chế độ lao động. Chế độ lao động đòi hỏi công nhân phải tuân theo các nguyên tắc làm việc trên dây chuyền để đảm bảo cho nhịp sản xuất được ổn định. Trên các dây chuyền liên tục thường tất cả các công nhân được giải lao 5 ÷ 10 phút khi dây chuyền ngừng hoạt động. 5.3.2. Ưu điểm của tổ chức sản xuất dây chuyền. Sản xuất dây chuyền là hình thức tổ chức sản xuất có hiệu quả nhất, ưu điểm của sản xuất dây chuyền là: - Tăng năng suất lao động. - Giảm chu kỳ sản xuất. - Sử dụng tất cả các nguồn vốn của nhà máy. - Nâng cao chất lượng và giảm giá thành sản phẩm. GV. Phạm Ngọc Hiếu - Bộ môn CNCTM Tổ chức Sản xuất Cơ khí 21 CHƯƠNG VI TỔ CHỨC CHUẨN BỊ KỸ THUẬT TRONG SẢN XUẤT 6.1. Nội dung, nhiệm vụ và các giai đoạn của chuẩn bị kỹ thuật trong sản xuất. 6.1.1. Nội dung của chuẩn bị kỹ thuật trong sản xuất. Chuẩn bị kỹ thuật trong sản xuất là toàn bộ các công việc có liên quan đến thiết kế mới, hoàn thiện các kết cấu và quy trình công nghệ nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Nhìn chung tổ chức kỹ thuật trong sản xuất bao gồm những dạng công việc sau: - Thiết kế mới và hoàn thiện kết cấu cũ của nhà máy để tạo ra những bản vẽ cũ với đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật. - Thiết kế mới và hoàn thiện các quy trình công nghệ cũ để tạo ra những phiếu nguyên công, mặt bằng bố trí thiết bị và sơ đồ tổ chức chỗ làm việc của phân xưởng. - Lập ra những tiêu chuẩn kỹ thuật để xác định khối lượng gia công, để tính toán nhu cầu của sản xuất về cán bộ, công nhân, về nguyên vật liệu, về thiết bị, về năng lượng và các nhu cầu khác. - Thiết kế và chế tạo các trang bị công nghệ, bao gồm dụng cụ cắt, dụng cụ đo, đồ gá, khuôn mẫu và các dụng cụ lắp ráp. - Hiệu chỉnh quy trình công nghệ trực tiếp trong điều kiện phân xưởng, tại chỗ làm việc nhằm mục đích ứng dụng những quy trình công nghệ tiên tiến, chế độ cắt tối ưu và các trang bị công nghệ hợp lý. 6.1.2. Nhiệm vụ của chuẩn bị kỹ thuật trong sản xuất. Chuẩn bị kỹ thuật trong bất kỳ nhà máy cơ khí nào đều có 3 nhiệm vụ: - Chuẩn bị kỹ thuật phải hướng tới việc sử dụng các kết cấu mới của nhà máy và công nghệ chế tạo tiên tiến. - Tạo ra điều kiện thuận lợi cho nhịp sản xuất của nhà máy theo kế hoạch của cấp trên đặt ra - Giải quyết vấn đề giảm thời gian, khối lượng và giá thành chế tạo chi tiết (hay sản phẩm). 6.1.3. Các giai đoạn của chuẩn bị kỹ thuật trong sản xuất. Chuẩn bị kỹ thuật trong sản xuất có thể chia ra 4 giai đoạn: - Giai đoạn nghiên cứu: ở giai đoạn này người ta thực hiện các công việc nghiên cứu kinh nghiệm thiết kế kết cấu của sản phẩm, đồng thời thực hiện các phép tính toán sơ đồ kết cấu, nghiên cứu khả năng ứng dụng vật liệu mới, tính toán hiệu quả kinh tế của phương án đưa ra. GV. Phạm Ngọc Hiếu - Bộ môn CNCTM Tổ chức Sản xuất Cơ khí 22 - Giai đoạn chuẩn bị thiết kế: ở giai đoạn này người ta thiết kế ra những kết cấu mới và có thể chế tạo ra các sản phẩm mẫu nhằm hoàn thiện kết cấu theo yêu cầu đặt ra. - Giai đoạn chuẩn bị công nghệ: ở giai đoạn này người ta lập quy trình công nghệ, chọn phương án kiểm tra, xây dựng các tiêu chuẩn về vật liệu, lao động. - Giai đoạn tổ chức: nhiệm vụ của giai đoạn này là xây dựng mặt bằng bố trí máy, tính toán số lượng công nhân phục vụ dây chuyển sản xuất. 6.2. Tổ chức chuẩn bị thiết kế trong sản xuất. Chuẩn bị thiết kế trong sản xuất gồm 5 giai đoạn. - Xác định nhiệm vụ kỹ thuật: là xác định những đặc tính kỹ thuật và các chỉ tiêu chất lượng, đồng thời cả chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của sản phẩm. - Thành lập tài liệu kỹ thuật: là thành lập các tài liệu thiết kế, các tài liệu này phải chứa đựng các luận chứng về kinh tế và kỹ thuật của sản phẩm được thiết kế. - Thiết kế bản vẽ: là phải tạo ra toàn bộ các tài liệu về kết cấu của sản phẩm như các kích thước cơ bản của chi tiết và cả kích thước khuôn khổ của sản phẩm. - Hoàn chỉnh tài liệu kỹ thuật: hiệu chỉnh lại các bản vẽ của sản phẩm sau giai đoạn thiết kế bản vẽ, đồng thời giai đoạn này phải thực hiện việc tính toán độ bền và độ cứng vững của chi tiết, tính toán hiệu quả kinh tế của sản phẩm vừa được thiết kế. - Thành lập các bản vẽ: nghĩa là phải thu thập tất cả các bản vẽ của tất cả các chi tiết được chế tạo ở nhà máy, các bản vẽ lắp ráp, sơ đồ lắp ráp và thống kê các dụng cụ, đồ gá... * Trong tất cả các nhà máy cơ khí đều thành lập bộ phận quản lý bản vẽ nhằm đảm bảo kế hoạch sử dụng bộ tài liệu kỹ thuật của quá trình sản xuất. Quản lý bản vẽ được tổ chức phù hợp với cấu trúc sản xuất của xí nghiệp, dạng sản xuất, sản lượng hàng năm và đặc tính kết cấu của sản phẩm. 6.3. Tổ chức chuẩn bị công nghệ trong sản xuất. 6.3.1. Nội dung và các giai đoạn của chuẩn bị công nghệ trong sản xuất. Nội dung và các giai đoạn của chuẩn bị công nghệ trong sản xuất bao gồm: thiết kế quy trình công nghệ, chọn thiết bị gia công, chọn dụng cụ kiểm tra, thiết kế các trang bị công nghệ (thiết kế đồ gá và dụng cụ phu), định mức lao động, định mức vật liệu, bố trí mặt phẳng phân xưởng và chọn phương pháp tổ chức quá trình sản xuất. Chuẩn bị công nghệ trong sản xuất gồm 4 giai đoạn: - Thiết kế quy trình công nghệ. - Thiết kế các trang bị công nghệ (đồ gá và các dụng cụ phụ) và các thiết bị chuyên dùng. GV. Phạm Ngọc Hiếu - Bộ môn CNCTM Tổ chức Sản xuất Cơ khí 23 - Chế tạo các trang bị công nghệ và các thiết bị chuyên dùng. - Thử nghiệm và áp dụng các quy trình công nghệ trong sản xuất. 6.3.2. Thiết kế quy trình công nghệ. Thiết kế quy trình công nghệ gồm các bước sau đây: - Phân tích chức năng làm việc của chi tiết. - Phân tích công nghệ trong kết cấu của chi tiết. - Xác định dạng sản xuất để biết xem sản lượng hàng năm của sản phẩm thuộc dạng sản xuất nào (hàng loạt vừa lớn hay hàng khối) để có phương án công nghệ cho thích hợp. - Chọn phương pháp chế tạo phôi. - Lập thứ tự các nguyên công. - Chọn máy, chọn dụng cụ cắt, chọn dụng cụ kiểm tra. - Xác định thời gian gia công (bao gồm thời gian cơ bản, thời gian phụ, thời gian phục vụ và thời gian nghỉ ngơi tự nhiên). - Xác định lượng vật liệu cần thiết để chế tạo chi tiết. - Thiết kế mặt bằng bố trí và thiết kế chỗ làm việc trong từng phân xưởng. 6.3.3. Thiết kế trang bị công nghệ. Đây là phần có ý nghĩa lớn đối với việc chế tạo sản phẩm mới, nó có ảnh hưởng lớn đến chất lượng và giá thành của sản phẩm. Thiết kế trang bị công nghệ gồm 2 giai đoạn: - Giai đoạn 1: gồm các công việc về thiết kế mẫu, khuôn mẫu, đồ gá dụng cụ và thiết bị chuyên dùng - Giai đoạn 2: lập quy trình công nghệ chế tạo các trang bị công nghệ, các trang bị này không chỉ có tính vạn năng mà còn phải tiên tiến để nâng cao chất lượng và hạ giá thành sản phẩm. Điều này đòi hỏi phải có cán bộ có trình độ cao và phải có máy gia công có năng suất cao. 6.3.4. Chế tạo trang bị công nghệ. Gồm 2 giai đoạn: - Chế tạo thử các loại trang bị, kiểm tra tất cả c ác thông số kỹ thuật rồi thử nghiệm trong điều kiện sản xuất. - Thực hiện chế tạo hàng loạt các trang bị công nghệ (theo nhu cầu sản xuất). 6.3.5. Thử nghiệm quy trình công nghệ sản xuất. Chế tạo thử nghiệm nhằm mục đích. - Kiểm tra chất lượng gia công của chi tiết và chất lượng lắp ráp của sản phẩm. GV. Phạm Ngọc Hiếu - Bộ môn CNCTM Tổ chức Sản xuất Cơ khí 24 - Kiểm tra tính công nghệ của chi tiết xem có tương ứng với dạng sản xuất hay không. - Hiệu chỉnh lại quy trình công nghệ. - Phát hiện và khử những sai sót của quy trình công nghệ. 6.3.6. Đánh giá kinh tế và chọn phương án công nghệ. Các chi phí cho một phương án công nghệ để chế tạo ra sản phẩm có thẻ được chia ra 2 nhóm. - Chi phí không phụ thuộc vào số lượng của chi tiết (a). Chi phí thuộc nhóm này gồm: tiền mua máy, đồ gá và dụng cụ, chi phí cho điều chỉnh máy. - Chi phí phụ thuộc vào số lượng chi tiết (b). Chi phí thuộc nhóm này bao gồm: tiền lương của công nhân, tiền chi cho thợ điều chỉnh, chi phí cho vật liệu... Vậy giá thành C của N chi tiết theo một phương án công nghệ nà đó được mô tả bằng công thức: C = a + b.N Giả sử có 3 phương án công nghệ 1, 2, 3 với công thức tính giá thành như sau: C1 = a1 + b1.N C2 = a2 + b2.N C3 = a3 + b3.N a1N2 thì phương án 3 là tốt nhất. GV. Phạm Ngọc Hiếu - Bộ môn CNCTM Tổ chức Sản xuất Cơ khí 25 CHƯƠNG VII TỔ CHỨC KIỂM TRA KỸ THUẬT 7.1. Nhiệm vụ, đối tượng và chức năng của kiểm tra kỹ thuật. 7.1.1. Chất lượng sản phẩm. Chất lượng sản phẩm của nhà máy cơ khí là tiêu chí quan trọng nhất. Chất lượng sản phẩm là toàn bộ tính chất thỏa mãn những yêu cầu làm việc của sản phẩm. Toàn bộ chỉ tiêu của chất lượng sản phẩm được ghi trong bản vẽ và trong các bộ tiêu chuẩn. Sản phẩm đáp ứng được các chỉ tiêu này được gọi là thành phẩm, còn sản phẩm không đáp ứng được các chỉ tiêu này được gọi là phế phẩm. Vì vậy, mỗi nhà máy cơ khí phải có nhiệm vụ: - Đảm bảo chất lượng sản phẩm theo yêu cầu ghi trên bản vẽ và các bộ tiêu chuẩn. - Phát hiện và ngăn ngừa phế phẩm. - Nghiên cứu và tìm ra những biện pháp nâng cao chất lượng sản phẩm. 7.1.2. Kiểm tra kỹ thuật, đối tượng và chức năng của nó. Kiểm tra kỹ thuật là toàn bộ các nguyên công và công việc kiểm tra chất lượng sản phẩm và quy trình công nghệ ở tất cả các giai đoạn sản xuất, từ kiểm tra đầu vào chất lượng nguyên vật liệu cho đến khi kiểm tra đầu ra của sản phẩm hoàn thiện. Kiểm tra kỹ thuật là một phần của quá trình sản xuất, được xem là công cụ chính để quản lý chất lượng sản phẩm. Chất lượng đồng nhất là chất lượng như nhau của cả loạt chi tiết, cả loạt máy. Trong sản xuất hàng loạt và hàng khối không chỉ đảm bảo ...

XEM VÀ TẢI VỀ:

[linkxem]https://drive.google.com/file/d/1fi8K3prdeKdI0odKkwC1InRxC_WR995E/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/1fi8K3prdeKdI0odKkwC1InRxC_WR995E/view[/linktai]