• Giáo Trình Thực Hành Nguội Cơ Bản Và Nâng Cao

Giáo Trình Thực Hành Nguội Cơ Bản Và Nâng Cao

Mô hình phần tử hữu hạn cơ cấu trục khuỷu thanh truyền động cơ

Giáo Trình Thực Hành Nguội Cơ Bản Và Nâng Cao, Nhiều Tác Giả, PDF, 94 trang, 5 MB


XEM VÀ TẢI VỀ:

[linkxem]https://drive.google.com/file/d/1GCjDSVl4wRICmrE4mlvweyvGrrBgExhx/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/1GCjDSVl4wRICmrE4mlvweyvGrrBgExhx/view[/linktai]