Giáo Trình Môn Học Thí Nghiệm Động Cơ

Mô hình phần tử hữu hạn cơ cấu trục khuỷu thanh truyền động cơ

Giáo Trình Môn Học Thí Nghiệm Động Cơ, Ts.Dương Việt Dũng, PDF, 43 trang, 946 KB


XEM VÀ TẢI VỀ:

[linkxem]https://drive.google.com/file/d/1fy-qxnH4gr1vu5yyw_aNTNziYqKb69eo/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/1fy-qxnH4gr1vu5yyw_aNTNziYqKb69eo/view[/linktai]