Giáo Trình Kỹ Thuật Laser

Mô hình phần tử hữu hạn cơ cấu trục khuỷu thanh truyền động cơ

Giáo Trình Kỹ Thuật Laser, Nhiều Tác Giả, PDF, 87 trang, 1 MB


XEM VÀ TẢI VỀ:

[linkxem]https://drive.google.com/file/d/1GkEDJtOdrwU-jDJrxb5hsBp22XOHAtTW/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/1GkEDJtOdrwU-jDJrxb5hsBp22XOHAtTW/view[/linktai]