Giáo Trình Hệ Thống Khí Nén Thủy Lực

Mô hình phần tử hữu hạn cơ cấu trục khuỷu thanh truyền động cơ

Giáo Trình Hệ Thống Khí Nén Thủy Lực, Nguyễn Ngọc Điệp, PDF, 137 trang, 10 MB


XEM VÀ TẢI VỀ:

[linkxem]https://drive.google.com/file/d/1gHVrMVfJhNIRTW7myY1InK4b6_gqRX-m/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/1gHVrMVfJhNIRTW7myY1InK4b6_gqRX-m/view[/linktai]