Giáo trình công nghệ đúc

Mô hình phần tử hữu hạn cơ cấu trục khuỷu thanh truyền động cơ

Giáo trình công nghệ đúc, Nhiều Tác Giả, PDF, 57 trang, 1 MB


XEM VÀ TẢI VỀ:

[linkxem]https://drive.google.com/file/d/1iBKUmRSI-zUxIukQESUogkdy385bkTXK/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/1iBKUmRSI-zUxIukQESUogkdy385bkTXK/view[/linktai]