Giáo trình Công Nghệ Kim Loại 2

Mô hình phần tử hữu hạn cơ cấu trục khuỷu thanh truyền động cơ

Giáo trình Công Nghệ Kim Loại 2, Ths.Lưu Đức Hoà, PDF, 274 trang, 9 MB


XEM VÀ TẢI VỀ:

[linkxem]https://drive.google.com/file/d/1EO5RLV4Nt4q8vzwMKlNb2cVGEsQvmu0g/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/1EO5RLV4Nt4q8vzwMKlNb2cVGEsQvmu0g/view[/linktai]