• Giáo trình công nghệ cán và thiết bị kéo lỗ hình trục cán

Giáo trình công nghệ cán và thiết bị kéo lỗ hình trục cán

Mô hình phần tử hữu hạn cơ cấu trục khuỷu thanh truyền động cơ

Giáo trình công nghệ cán và thiết bị kéo lỗ hình trục cán, Nhiều Tác Giả, PDF, 229 trang, 12 MB


XEM VÀ TẢI VỀ:

[linkxem]https://drive.google.com/file/d/1ez6glJRxnwKdb8otHEUAzdtGb94fMteG/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/1ez6glJRxnwKdb8otHEUAzdtGb94fMteG/view[/linktai]