Giáo trình chế tạo máy bơm

Mô hình phần tử hữu hạn cơ cấu trục khuỷu thanh truyền động cơ

Giáo trình chế tạo máy bơm, Nhiều Tác Giả, PDF, 198 trang, 8 MB


XEM VÀ TẢI VỀ:

[linkxem]https://drive.google.com/file/d/1fvSdbx_-KVFEpI9jHMlpyg21yUdGSvze/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/1fvSdbx_-KVFEpI9jHMlpyg21yUdGSvze/view[/linktai]