Công nghệ CNC

Mô hình phần tử hữu hạn cơ cấu trục khuỷu thanh truyền động cơ

Công nghệ CNC, Nhiều Tác Giả, PDF, 136 trang, 1 MB


XEM VÀ TẢI VỀ:

[linkxem]https://drive.google.com/file/d/1kTOyEL9Cxn1iQF2Z6Lym8ARa9jWs_PwM/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/1kTOyEL9Cxn1iQF2Z6Lym8ARa9jWs_PwM/view[/linktai]